Old Advertisements !

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 11 जानेवारी 2018
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 डिसेंबर 2017
अर्ज पोहचण्याची अंतिम तारीख  5 जानेवारी 2018
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 10 जानेवारी 2018
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 29 डिसेंबर 2017
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 1 जानेवारी 2018
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 1 जानेवारी 2018
थेट मुलाखत: 02 जानेवारी 2018  (11:00 AM)

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 27 जानेवारी 2018
अर्ज पोहोचण्याची अंतिम तारीख 2 & 3 जानेवारी 2018

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 डिसेंबर 2017
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 16 जानेवारी 2018
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 28 डिसेंबर 2017 
अर्ज पोहचण्याची अंतिम तारीख 31 जानेवारी 2018
अर्ज पोहचण्याची अंतिम तारीख 31 डिसेंबर 2017 


ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 21 डिसेंबर 2017
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 20 डिसेंबर 2017
ऑनलाईन अर्ज पोहचण्याची अंतिम तारीख 6 जानेवारी 2018 
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 2 जानेवारी 2018
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 डिसेंबर 2017
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 डिसेंबर 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 22 डिसेंबर 2017
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 डिसेंबर 2017
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 17 डिसेंबर 2017
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 27 डिसेंबर 2017
थेट मुलाखत: 12 डिसेंबर 2017 09:00 ते 04:00 pm
अर्ज पोहोचण्याची अंतिम तारीख 16 डिसेंबर 2017  
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 20 डिसेंबर 2017
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 29 डिसेंबर 2017 

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 डिसेंबर 2017

अर्ज पोहोचण्याची अंतिम तारीख 15/20 डिसेंबर 2017
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख (जाहिरात पहा)
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 20 डिसेंबर 2017
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 11 जानेवारी 2018 
अर्ज पोहचण्याची अंतिम तारीख 15 डिसेंबर 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 7 डिसेंबर 2017

अर्ज पोहचण्याची अंतिम तारीख 11 डिसेंबर 2017
थेट मुलाखत 20 नोव्हेंबर 2017 ते 16 डिसेंबर 2017
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 14 डिसेंबर 2017 
थेट मुलाखत 18, 25 नोव्हेंबर 2017
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 5 डिसेंबर 2017 
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 26 नोव्हेंबर 2017
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 13 डिसेंबर 2017
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 नोव्हेंबर 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 22 नोव्हेंबर 2017

अर्ज पोहचण्याची अंतिम तारीख 18 नोव्हेंबर 2017
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 4 डिसेंबर 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 27 नोव्हेंबर 2017
अर्ज पोहचण्याची अंतिम तारीख 23 नोव्हेंबर 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 27 नोव्हेंबर 2017


मध्य रेल्वेत प्रशिक्षणार्थी पदांच्या 2196 जागांची महाभरती
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 नोव्हेंबर 2017
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 29 नोव्हेंबर 2017
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 13 नोव्हेंबर 2017
अर्ज पोहचण्याची अंतिम तारीख 29 नोव्हेंबर 2017
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 4 डिसेंबर 2017
अर्ज पोहचण्याची अंतिम तारीख 23 नोव्हेंबर 2017
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 18 नोव्हेंबर 2017
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 12 नोव्हेंबर 2017
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 23 नोव्हेंबर 2017
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 19 नोव्हेंबर 2017
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 नोव्हेंबर 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 13 नोव्हेंबर 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख  20 नोव्हेंबर 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 10 नोव्हेंबर 2017
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 9 नोव्हेंबर 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 9 नोव्हेंबर 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 2 नोव्हेंबर 2017

अर्ज पोहचण्याची शेवटची तारीख 3 नोव्हेंबर 2017
अर्ज पोहचण्याची अंतिम तारीख 31 ऑक्टोबर 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 25 ऑक्टोबर 2017
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख  25/27 ऑक्टोबर 2017

अर्ज पोहोचण्याची शेवटची तारीख 30 ऑक्टोबर 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 25 ऑक्टोबर 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 28 ऑक्टोबर 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 ऑक्टोबर 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 14 ऑक्टोबर 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 17 ऑक्टोबर 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख  13 ऑक्टोबर 2017 

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 21 ऑक्टोबर 2017

पुसद अर्बन को-ऑप बँकेत विविध पदांची भरती
अर्ज पोहोचण्याची शेवटची तारीख 29 सप्टेंबर 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 5 ऑक्टोबर 2017

अर्ज पोहचण्याची अंतिम तारीख 11 ऑक्टोबर 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 17 ऑक्टोबर 2017

अर्ज पोहोचण्याची शेवटची तारीख 05 ऑक्टोबर 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 28 सप्टेंबर 2017

मुलाखत दिनांक 25 सप्टेंबर 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 07 ऑक्टोबर 2017 

अर्ज पोहोचण्याची अंतिम तारीख 25 सप्टेंबर 2017

ऑनलाईन अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख 27 सप्टेंबर 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 ऑक्टोबर 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 11 सप्टेंबर 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 20 सप्टेंबर 2017

अर्ज पोहोचण्याची शेवटची तारीख 20 सप्टेंबर 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 सप्टेंबर 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 3 ऑक्टोबर 2017  

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 22 सप्टेंबर 2017 

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 24 सप्टेंबर 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 25 सप्टेंबर 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 सप्टेंबर 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख जाहिरात प्रसिद्ध (दि.26-1 सप्टेंबर) झाल्यापासून 15 दिवस

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 सप्टेंबर 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 10 सप्टेंबर 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 19 सप्टेंबर 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 22 सप्टेंबर 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 11 सप्टेंबर 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 11 सप्टेंबर 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 सप्टेंबर 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 05 सप्टेंबर 2017

राज्य कामगार विमा योजनेत 733 जागांसाठी भरती
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 ऑगस्ट 2017  

अर्ज पोहचण्याची शेवटची तारीख: 31 ऑगस्ट 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 28 ऑगस्ट 2017

अर्ज पोहचण्याची अंतिम तारीख 1 सप्टेंबर 2017

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 7 सप्टेंबर 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 2 सप्टेंबर 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 28 ऑगस्ट 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 5 ऑगस्ट 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 11 ऑगस्ट 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 ऑगस्ट 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 21 ऑगस्ट 2017


ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 10 ऑगस्ट 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 16 ऑगस्ट 2017

आयबीपीएस मार्फत ग्रामिण बँकेत सहाय्यक 
व अधिकारी पदाची महाभरती 14192 जागा
Download Direct Official PDF Advt अधिकृत जाहिरात वाचा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 14 ऑगस्ट 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 4 ऑगस्ट 2017

अर्ज पोहचण्याची अंतिम तारीख 20 ऑगस्ट 2017

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 18 ऑगस्ट 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 13 ऑगस्ट 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 24 ऑगस्ट 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 14 ऑगस्ट 2017

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 28 ऑगस्ट 2017

अर्ज पोहचण्याची अंतिम तारीख 21 ऑगस्ट 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 4 ऑगस्ट 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 1 ऑगस्ट 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 26 जुलै 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 9 ऑगस्ट 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 20 जुलै 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 10 जुलै 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 20 जुलै 2017

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 24 जुलै 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 2 जुलै 2017

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 11 जुलै 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 04 जुलै 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 जून 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 जुलै 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 2 जुलै 2017


ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 6 जुलै 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 जुन 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 24 जुन 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 4 जुलै 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 3 जुलै 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 जुन 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 जुन 2017

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 23 जून 2017

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख जाहिरात प्रसिद्ध (दि. 3-9 जून 2017) झाल्यापासून 15 दिवस.

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 29 जून 2017

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 7 जुलै 2017

विद्यावेतन : 40,000 रू दरमहा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 जुन 2017

ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डांतर्गत विवीध पदांच्या 3880 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 26 जुन 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 12 जुन 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 12 जुन 2017

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 9 जून 2017

एम.पी.एस.सी. मार्फत कर सहाय्यक पदाच्या 296 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 6 जुन 2017

भारतीय डाक विभागांतर्गत ग्रामिण डाक सेवक पदाच्या 1789 जागांची महाभरती
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 21 मे 2017 मुदतवाढ

सशस्त्र सिमा दलात कॉन्स्टेबल पदाच्या 355 जागा
अर्ज पोहोचण्याची अंतिम तारीख 5 जुन 2017

सि.बी.आय. मध्ये निरीक्षक पदांची भरती
अर्ज पोहोचण्याची अंतिम तारीख 31 मे 2017

भारतीय स्टेट बँकेत विवीध 554 पदांची भरती
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 18 मे 2017

भारतीय रिझर्व्ह बँकेत विवीध 161 पदांसाठी भरती
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 23 मे 2017

हिंदुस्थान एरॉनॉटीक्स लिमिटेड मध्ये विवीध 500 पदांची भरती

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 मे 2017

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत विविध पदांच्या 1008 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 16 मे 2017

स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत सब इन्स्पेक्टर पदाच्या 2221 जागांची भरती
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 मे 2017

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत अभियंता पदांच्या 199 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 10 मे 2017

देना बँकेत प्रोबेशनरी ऑफिसर पदाच्या 300 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 9 मे 2017

स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत हजारो पदांची भरती
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 5 मे 2017

महाराष्ट्र राज्य ग्रामिण जिवनोन्नती अभियानांतर्गत 161 जागांची भरती
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 एप्रील 2017

केंद्रीय लोकसेवा आयोगांतर्गत सहाय्यक कमांडंट पदाच्या 179 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 5 मे 2017

तेल व नैसर्गिक वायू महामंडळात विवीध पदाच्या 721 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 27 एप्रील 2017

गोवा शिपयार्ड मध्ये विवीध पदांच्या 149 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 मे 2017

MPSC मार्फत लिपिक टंकलेखक पदाच्या 408 जागांची भरती
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 26 एप्रील 2017

बँक ऑफ बडोदा मध्ये प्रोबेशनरी ऑफिसर पदाच्या 400 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 1 मे 2017

अमरावती अपर आयुक्त आदिवासी विकास विभागांतर्गत विवीध पदांची भरती
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 24 एप्रील 2017

नाशिक आदिवासी विकास विभागांतर्गत विवीध 150 पदांची भरती
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 24 एप्रील 2017

ठाणे आदिवासी विकास विभागांतर्गत विवीध 102 जागांची पदभरती
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 24 एप्रील 2017

नागपुर आदिवासी विकास विभागांतर्गत विवीध पदे
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 24 एप्रील 2017

केंद्रीय राखीव पोलीस दलात सहाय्यक उपनिरीक्षक (लघुलेखक) पदाच्या 219 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 25 एप्रिल 2017

नॅशनल इन्‍शुरन्स कंपनी लि. मध्ये प्रशासकीय अधिकारी पदाच्या 205 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 20 एप्रिल 2017

अणुऊर्जा विभागात विविध पदांची भरती
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 25 एप्रिल 2017

भारतीय वायु सेनेत विविध पदांच्या 154 जागा
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून 30 दिवस आहे. अधिक माहितीसाठी दि. 18 मार्च 24 मार्च, 2017 चा एम्प्लॉयमेंट न्यूज पहावा.

कॅनरा बँकेत अधिकारी पदाच्या 101 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 5 एप्रिल 2017

भारत संचार निगममध्ये कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी पदाच्या 2510 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 6 एप्रिल 2016 आहे.

महाराष्ट्र पोलीस विभागात हजारो पदांची महाभरती
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 17 मार्च 2017

भारतीय रिझर्व बँक मुद्रणालयात 407 पदांची भरती
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 28 फेब्रुवारी 2017

भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था 'इसरो' मध्ये वैज्ञानिक पदांची भरती 
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 7 मार्च 2017

सर्वोच्च न्यायालयांतर्गत कनिष्ठ सहाय्यक पदांची भरती
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 10 मार्च 2017

उत्तर मध्य रेल्वेत विविध प्रशिक्षणार्थी पदांच्या 413 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याचा कालावधी 15 फेब्रुवारी ते 17 मार्च 2017

अर्ज पोहचण्याची अंतिम तारीख 23 फेब्रुवारी 2017

भारतीय स्टेट बँकेंतर्गत प्रोबेशनरी ऑफिसर पदांची महाभरती
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 6 मार्च 2017

पतंजली आयुर्वेद कंपनीमध्ये 8097 पदांची महाभरती

वाशिम राष्ट्रीय आरोग्य अभियानअंतर्गत विविध पदांच्या जागा
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 17 फेब्रुवारी 2017

राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधीनी पुणे येथे विवीध पदांची भरती
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 25 फेब्रुवारी 2017

राष्ट्रपती सचिवालयात मल्टिटास्कींग पदांची भरती
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 फेब्रुवारी 2017

पालघर जिल्हा परिषदेत विवीध पदांच्या जागा
थेट मुलाखत दि. 15 फेब्रुवारी 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 19 फेब्रुवारी 2017

केंद्रीय राखीव पोलीस दलात तांत्रिक पदांच्या 2945 जागा
अर्ज पोहोचण्याची अंतिम तारीख 1 मार्च 2017

भारतीय आयुध निर्माणमध्ये महाराष्ट्रासह विविध राज्यात 7048 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 20 फेब्रुवारी 2017

आयडीबीआय बँकेत व्यवस्थापक पदाच्या 111 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 20 फेब्रुवारी 2017

भारतीय संसदेत संसदीय वार्ताहर पदांच्या जागा 
अर्ज पोहचण्याची अंतिम तारीख 27 फेब्रुवारी 2017

महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मध्ये विवीध 280 पदांची भरती
ऑनलाईन अर्ज करण्याच्या कालावधी दि. 16 जानेवारी 2017 ते 13 फेब्रुवारी 2017

कोल इंडिया लिमिटेड [CIL] मध्ये व्यवस्थापन ट्रेनी पदांच्या विविध 1319 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 3 फेब्रुवारी 2017

सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतर्गत 376 जागा 
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 6 फेब्रुवारी 2017

स्टाफ सिलेक्शन कमिशन अंतर्गत 8300 पदांची महाभरती
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 जानेवारी 2017

पुणे महानगर परिवहन महामंडळात विविध पदांच्या 8040 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 29 जानेवारी 2017

भारतीय रेल्वेत विविध पदांच्या 18252 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 25 जानेवारी 2017

एमएससी बँकेत अधिकारी पदाच्या 35 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 11 जानेवारी 2017

जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध पदांच्या 76 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 11 जानेवारी 2017

मध्य रेल्वेत गट 'क' व 'ड'' संवर्गातील पदांची भरती
ऑनलाईन अर्ज करण्याचा कालावधी 6 ते 20 जानेवारी 2017

भारतीय नौदलात फायरमन पदाच्या 62 जागा
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख एम्प्लॉयमेंट न्युजमध्ये जाहिरात
प्रसिद्ध झाल्यापासून 42 दिवस (जाहिरात प्रसिद्ध दि. 31 डिसेंबर 2016)

स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये व्यवस्थापक पदाच्या जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 13 जानेवारी 2017

मत्स्यव्यवसाय विभागात विविध पदांच्या 50 जागा
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 14 जानेवारी 2017

डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठात विविध पदांच्या जागा
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 16 जानेवारी 2017

माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स असोसिएशनमध्ये विविध पदाच्या जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 12 जानेवारी 2017

ऑनलाईन अर्ज भरण्याचा कालावधी दि. 12 जानेवारी ते 11 फेब्रुवारी 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 8 फेब्रुवारी 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 6 फेब्रुवारी 2017


ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 2 फेब्रुवारी 2017

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 29 नोव्हेंबर 2016

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 नोव्हेंबर 2016

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 28 नोव्हेंबर 2016

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 27 नोव्हेंबर 2016

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 23 नोव्हेंबर 2016

Air India एअर इंडिया मध्ये 135 जागांच्या भरतीसाठी थेट मुलाखत
थेट मुलाखत 1/2 जुलै 2016 

SSB सशस्त्र सीमा बलात कॉन्स्टेबल पदाच्या 2068 जागांसाठी भरती
अर्ज पोहोचण्याची अंतिम तारीख 10 जुलै 2016

BSF सीमा सुरक्षा दलात 622 जागांसाठी भरती

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 जुलै 2016

माझगाव डॉक मध्ये शिकाऊ पदांच्या 244 जागा

अर्ज पोहचण्याची अंतिम तारीख 06 जुलै 2016

BCCL भारत कोकिंग कोल लिमिटेड मध्ये 721 जागांची पदभरती

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 7 जुलै 2016

BEST बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा व परिवहन विभागांतर्गत शिकाऊ पदांची भरती

ऑनलाईन अर्ज स्विकारण्याचा कालावधी दि.15 जुन ते 25 जुन 2016

सिडको मध्ये 200 पदांची भरती

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 1 जुलै 2016

बृहन्मुंबई महापालिकेत कंत्राटी महिला आरोग्य स्वयंसेविकांच्या 322 जागा
थेट मुलाखत दि. 20, 21, 22, 23, 27 व 28 जून 2016

राज्य आदिवासी विकास विभागात सहयोगी पदाच्या जागा 
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 10 जुलै 2016

माझगाव डॉकमध्ये विशेष भरती मोहीम
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 जून 2016

सिडकोमध्ये विकास अधिकारी पदाच्या जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची कालावधी 21 जून ते 5 जुलै 2016

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सहायक सचिव पदाची भरती
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख २३ जून २०१६ आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत प्राध्यापक पदाची भरती
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख २३ जून २०१६

केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत एन्फोर्समेंट ऑफिसर/अकाऊंट ऑफिसर पदाच्या 257 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 23 जून 2016

महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीमध्ये वाहनचालक पदांची भरती
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 16 जून 2016

केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत विविध पदांच्या जागा
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 16 जून 2016

ऑनलाईन अर्ज करण्याचा कालावधी 12 ते 31 मे 2016

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 24 मे 2016

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 23 मे 2016

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 25 मे 2016

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 24 मे 2016

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 16 मे 2016

भारतीय रेल्वे बोर्डांतर्गत विवीध 18252 पदांची महाभरती
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 25 जानेवारी 2016

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 12 जानेवारी 2016

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 12 जानेवारी 2016
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 6 जानेवारी 2016
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 6 जानेवारी 2016
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 5 जानेवारी 2016
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 18 जानेवारी 2016
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 12 जानेवारी 2016

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 12 जानेवारी 2016
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 6 जानेवारी 2016
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 6 जानेवारी 2016
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 5 जानेवारी 2016

MAHATET 2015 महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 4 नोव्हेंबर 2015

समाज कल्याण आयुक्तालय पुणे अंतर्गत सहाय्यक शिक्षक पदाच्या 126 जागा 
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 ऑक्टोबर 2015

भारतीय स्टेट बँक, मुंबई येथे मुख्य विपणन अधिकारी पदभरती
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 26 ऑक्टोबर 2015

न्युक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया येथे विविध पदाच्या जागा
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 नोव्हेंबर 2015

गेल (इंडिया) लिमिटेड मध्ये विविध पदाच्या 23 जागा
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 12 नोव्हेंबर 2015

राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) मध्ये विकास सहायक पदाच्या अनेक जागा 
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 ऑक्टोबर 2015

भारतीय रिझर्व्ह बँक सर्विसेस बोर्ड, मुंबई येथे ग्रेड ‘बी’ अधिकारी पदाच्या 134 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 23 ऑक्टोबर 2015

कर्मचारी राज्य विमा महामंडळात विमा वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या 450 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 10 नोव्हेंबर 2015

मुंबई उच्च नायालयात लिपिक पदाची महाभरती
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 23 सप्टेंबर 2015

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण मध्ये कार्यकारी पदांच्या 598 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 6 ऑक्टोबर 2015

कर्मचारी राज्य विमा महामंडळात विविध पदाच्या 329 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 नोव्हेंबर 2015

नोंदणी व मुद्रांक विभाग, पुणे येथे लिपीक टंकलेखक पदाच्या 35 जागा 
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 25 सप्टेंबर 2015

नोंदणी व मुद्रांक विभाग सातारा लिपीक टंकलेखक पदभरती
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 25 सप्टेंबर 2015

नोंदणी व मुद्रांक विभाग कोल्हापूर लिपीक टंकलेखक पदांची भरती
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 22 सप्टेंबर 2015

नोंदणी व मुद्रांक विभाग नांदेड लिपिक पदांच्या जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 28 सप्टेंबर 2015

नोंदणी व मुद्रांक विभाग यवतमाळ लिपिक पदांच्या जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 28 सप्टेंबर 2015

एअर इंडिया मध्ये प्रशिक्षणार्थी केबिन क्रू पदांच्या 331 जागा.
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 6 ऑक्टोबर 2015

नोंदणी व मुद्रांक विभाग लातूर लिपिक पदांच्या जागा.
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 24 सप्टेंबर 2015

माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड येथे विविध पदाच्या 47 जागा
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 12 ऑक्टोबर 2015

भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान मुंबई (पवई), येथे विविध पदे
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 28 सप्टेंबर 2015

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंसाधन परिषद मुंबई येथे पदभरती
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 28 सप्टेंबर 2015

नोंदणी व मुद्रांक विभाग, अकोला येथे लिपिक व शिपाई पदांची भरती
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 21 सप्टेंबर 2015

नोंदणी व मुद्रांक विभाग, बुलढाणा येथे लिपिक टंकलेखकांची पदे
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 21 सप्टेंबर 2015

पिंपरी-चिंचवड महानगरपलिकेच्या आस्थापनेवर 118 शिकाऊ उमेदवारांच्या जागा 
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 19 सप्टेंबर 2015

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत औषध निर्माता पदाच्या 62 जागा
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 24 सप्टेंबर 2015

जिल्हाधिकारी कार्यालय पालघर येथे लिपीक-टंकलेखक पदाच्या 103 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 22 सप्टेंबर 2015

एमआयडीसी मध्ये विविध पदाच्या जागा
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 सप्टेंबर 2015

महावितरण मध्ये विविध पदाच्या 1648 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 24 सप्टेंबर 2015

केंद्र शासनाच्या वस्त्रोद्योग कार्यालयात विविध पदाच्या जागा 
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 12 ऑक्टोबर 2015

भारतीय मानक ब्युरो (बीएसआय) 97 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 24 सप्टेंबर 2015

भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था ISRO मध्ये ड्रायवर पदाच्या 224 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 24 सप्टेंबर 2015

गेल (इंडिया) लिमिटेड मध्ये विविध पदाच्या 106 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 22 सप्टेंबर 2015

मिनरल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड नागपूर येथे विविध पदाच्या 42 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 27 सप्टेंबर 2015

रेल्वे भरती बोर्ड मुंबई अंतर्गत लिपीक पदाच्या 651 जागा 
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 21 सप्टेंबर 2015

खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डामध्ये लिपिक-शिपाई-सफाई कर्मचारी पदांची भरती
अर्ज पोहोचण्याची अंतिम तारीख 08 सप्टेंबर 2015

जिल्हाधिकारी कार्यालय, भंडारा येथे तलाठी पदाच्या 22 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 3 सप्टेंबर 2015

जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर येथे तलाठी पदभरती
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 3 सप्टेंबर 2015

जिल्हाधिकारी कार्यालय, गडचिरोली येथे तलाठी पदभरती
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 5 सप्टेंबर 2015

जिल्हाधिकारी कार्यालय, नंदुरबार येथे विविध पदाच्या 41 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 3 सप्टेंबर 2015

पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी तलाठी पदांच्या अनेक जागा 
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 2 सप्टेंबर 2015

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई येथे विविध पदाच्या जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 14 सप्टेंबर 2015

बार्टी येथे विवीध पदांची भरती
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 5/7 सप्टेंबर 2015

वैज्ञानिक आणि औद्योगिक अनुसंधान संस्थेमध्ये विविध पदांची भरती
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 7 सप्टेंबर 2015

ONGC ऑईल व नॅचरल गॅस कार्पोरेशन लिमिटेडमध्ये विविध पदांच्या 77 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 28 ऑगस्ट 2015

सीमा सुरक्षा बलामध्ये विविध पदांच्या 230 जागा
ही जाहिरात 17 ऑगस्टच्या मुंबई लोकसत्ता दैनिकात प्रकाशित झाली असून जाहिरात प्रसिद्ध झाल्याच्या 30 दिवसात अर्ज करावेत.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने सहाय्यक अभियंता पदाच्या 366 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 1 सप्टेंबर 2015

कर्मचारी निवड आयोग यांच्यावतीने लघुलेखक पदाच्या 1064 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 7 सप्टेंबर 2015

आयबीपीएस तर्फे भारतातील विवीध बँकांमध्ये लिपिक पदांची भरती
अर्ज करण्याचा कालावधी 11 ऑगस्ट ते 1 सप्‍टेंबर 2015 असा आहे.

निबंधक भागीदारी संस्था, मुंबई येथे विविध पदाच्या जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 ऑगस्ट 2015

कर्मचारी निवड आयोग यांच्यावतीने कनिष्ठ अभियंता पदाच्या 1000 जागा 
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 10 ऑगस्ट 2015

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड येथे विविध पदाच्या जागा
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 10 ऑगस्ट 2015

जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशीम तलाठी व लिपिक पदांची भरती
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 13 ऑगस्ट 2015

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय येथे प्रतिवेदक पदांची भरती
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 14 ऑगस्ट 2015

ठाणे महानगरपालिकेत विधी अधिकारी/विधी सहाय्यक पदाच्या जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याचा कालावधी 30 जुलै ते 8 ऑगस्ट 2015

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगांतर्गत विवीध पदवीधरांसाठी भरती
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 4 ऑगस्ट 2015

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मुंबई येथे विविध पदाच्या जागा 
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 2 ऑगस्ट 2015

पुणे येथील आयुध निर्माण कारखान्यात विविध ट्रेड्समन पदांच्या 170 जागा
अर्ज पोहोचण्याची अंतिम तारीख 1 ऑगस्ट 2015

ठाणे महानगरपालिका अंतर्गत पशुवैद्यकीय अधिकारी पदाच्या जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 29 जुलै 2015

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे लिपीक-टंकलेखक पदांची महाभरती
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 28 जुलै 2015
IMP Books, Syllabus & Old Papers Of MPSC Clerk Typist Exam

महिला व बाल विकास आयुक्तालयांतर्गत 142 जागा
ऑनलाईन  अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 27 जुलै 2015

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 28 जुलै 2015 

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत अभियंता पदाच्या 119 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 जुलै 2015

आयबीपीएस तर्फे विवीध  बँकेत महाभरती
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख  1 ऑगस्ट 2015

जिल्हा परिषद रायगड येथे डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पदभरती
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 24 जुलै 2015

जिल्हाधिकारी कार्यालय पालघर येथे विविध पदाच्या जागा
थेट मुलाखत  दि. 22 जुलै 2015 रोजी

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मुंबई येथे वरिष्ठ अभियंता/उप अभियंता पदाची भरती
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै 2015

IBPS मार्फत प्रादेशिक ग्रामीण बँकेंतर्गत हजारो पदांची भरती
ऑनलाईन अर्ज करण्याचा कालावधी 8 जुलै ते 28 जुलै 2015

टाटा मूलभूत संशोधन केंद्र,  मुंबई येथे विवीध पदांची भरती
ऑनलाईन अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम तारीख जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून 22 दिवसानंतरची असेल.
यासंबंधीची जाहिरात महाराष्ट्र टाइम्स 9 जुलै 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे विवीध पदांची भरती
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 24 जुलै 2015

सहायक सरकारी अभियोक्ता पदाच्या 175 जागा 
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 24 जुलै 2015 आहे.

बार्टी अंतर्गत संपुर्ण महाराष्ट्रात समन्वयक व सहाय्यक पदाच्या 400 जागा 
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 13 जुलै 2015

राष्ट्रीय आरोग्य आभियानांतर्गत विविध पदाच्या 583 जागा 
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 22 जुलै 2015 आहे.

भारतीय रेल्वेमध्ये विविध पदाच्या 2786 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 जुलै 2015

परिवार कल्याण प्रशिक्षण तथा अनुसंधान केंद्र, मुंबई येथे विविध पदांची भरती
अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम तारीख जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून 30 दिवसानंतरची असेल. यासंबंधीची महाराष्ट्र टाइम्स 3 जुलै 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे.

राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) मध्ये विवीध पदे
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 17 जुलै 2015

बार्टी पुणे अंतर्गत विविध पदाच्या जागा
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 13 जुलै 2015

युनाइटेड इंडिया इंश्युरन्स कंपनीमध्ये प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या 750 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 20 जुलै 2015

माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई येथे प्रशिक्षणार्थी पदाच्या 224 जागा
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 जुलै 2015

सिडको, मुंबई येथे विविध पदाच्या जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 16 जुलै 2015

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, मुंबई येथे ग्रंथालय परिचर/प्रयोगशाळा परिचर पदाच्या जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 8 जुलै 2015

महाराष्ट्र खनिज सेवा गट-ब अंतर्गत कनिष्ठ भूवैज्ञानिक पदाच्या 18 जागा
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 जुलै 2015

भारतीय संरक्षण व नौदल अकादमी (NDA & NA) मध्ये विविध पदांच्या 375 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 17 जुलै 2015

भारत सरकारच्या सीमा सुरक्षा दलामध्ये ट्रेड्समन पदांच्या 797 जागा
अर्ज पोहोचण्याची अंतिम  तारीख 14 जुलै 2015 आहे.

SSC कर्मचारी निवड आयोगातर्फे 6578 लिपिकवर्गीय पदांची भरती
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 11 जुलै 2015

भारतीय लघु उद्योग विकास बँक (सिडबी) मध्ये विवीध पदे
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 13 जुलै 2015

सिडको, मुंबई येथे विविध पदाच्या 84 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 7 जुलै 2015

महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट- ब अंतर्गत अधिव्याख्याता पदाच्या 110 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 8 जुलै 2015

नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत  तलाठी व लिपिक पदांच्या जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 6 जुलै 2015

नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत  तलाठी व लिपिक पदांच्या 49 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख तलाठी 12/07/2015 व लिपिक 06/07/2015

ISRO मध्ये विवीध पदांच्या 109 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 9 जुलै 2015

सहाय्यक प्रॉव्हिडंट फंड आयुक्तांच्या 170 जागांची भरती
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 9 जुलै 2015

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ धुळे विभागांतर्गत विवीध पदांच्या 218 जागा 
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख : 10 जुलै 2015

जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत विवीध पदांची भरती
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 3 जुलै 2015

धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत लिपिक पदांची भरती

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 3 जुलै 2015

उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत विविध पदांच्या जागा

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 3 जुलै 2015

सोलापुर जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत लिपिक व तलाठी पदाच्या 65 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 26 जून 2015

पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत  लिपिक व तलाठी पदांच्या 91 जागा.

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 26 जून 2015

सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत  विविध पदांची भरती

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 जून 2015

बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत  तलाठी व लिपिक पदाच्या 83 जागा.

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 जून 2015

CIDCO शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ फायरमन आणि चालक पदांची भरती

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 जून 2015

लातुर जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत तलाठी पदांची भरती
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 03 जुलै 2015

अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत तलाठी व लिपिक पदांची भरती

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख : लिपिक टंकलेखक : 30 जून 2015, तलाठी : 06 जुलै 2015

सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत तलाठी व लिपिक पदांची भरती

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख : 26 जून 2015

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान संस्था(NIELIT) विविध पदांच्या 185 जागा.

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख : 1 जुलै 2015

रिजर्व बँक ऑफ इंडियात सहायक पदाच्या 504 जागा

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 3 जुलै 2015

औरंगाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत तलाठी व लिपिक पदभरती

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 29 जून 2015

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प अमरावती वनविभागात वननिरीक्षकाची अनेक पदे

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 25 जून 2015

रायगड जिल्ह्यात लिपिक-टंकलेखक पदांची भरती

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 जून 2015

रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत लिपिक व तलाठी पदभरती

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 1 जुलै 2015

अहमदनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत लिपिक टंकलेखकांची पदे

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 27 जून 2015

पशुसंवर्धन आयुक्‍तालयांतर्गत विभागनिहाय विविध पदाच्या 269 जागा

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 जून 2015

जिल्हाधिकारी कार्यालय, नगरविकास शाखा  पुणे, सातारा, कोल्हापूर येथे विविध पदाच्या जागा

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख पुणे 17 जून, सातारा 16 जून, कोल्हापूर 21 जून 2015

भारतीय आयर्विमा महामंडळ, मुंबई येथे  प्रशिक्षणार्थी विकास अधिकारी पदाच्या 918 जागा

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 जून 2015

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नागपूर येथे विविध पदांची भरती

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 जून 2015

नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी, पुणे येथे विविध पदाच्या जागा

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 22 जून 2015

केंद्रीय अबकारी, सेवा कर आणि सीमा शुल्क विभागात विवीध पदांची भरती

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 22 जून 2015

नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरी पुणे येथे विविध पदाच्या जागा 
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 22 जून 2015 आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालय, नगरविकास शाखा  सोलापूर येथे विविध पदाच्या जागा
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 जून 2015

जिल्हा क्षयरोग नियंत्रण केंद्रात विवीध पदांसाठी थेट मुलाखत

थेट मुलाखत 10 जून 2015

राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान, ठाणे येथे विविध पदासाठी थेट मुलाखत

थेट मुलाखत 16, 17, 18 व 19 जून 2015

अमरावती येथे विविध पदाच्या जागा

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 16 जून 2015

जालना जिल्हा परिषद अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता पदाच्या 25 जागा

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 13 जून 2015

भारतीय अन्न महामंडळा मध्ये विविध पदाच्या 349 जागा

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 2 जून 2015 आहे.

पोलीस विभागात पोलीस कॉन्सटेबल पदाच्या 184 जागा

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 जून 2015

राजीव गांधी वैद्यकीय महाविद्यालयात विविध पदांची भरती

अर्ज भरण्याची मुदत 5 ते 15 जून 2015 आहे.

नागरी सेवा परीक्षा-2015 अंतर्गत 1129 जागा

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 19 जून 2015 आहे.

पुणे जिल्हा परिषद अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता पदाच्या जागा

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 10 जून 2015 आहे.

भारतीय वन सेवा परीक्षा-2015 अंतर्गत 110 जागा

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 19 जून 2015 आहे.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील कोतवाल पदाच्या 117 जागा 

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 5 जून 2015 आहे.

माझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई येथे 311 जागा

अर्ज पोहोचण्याची अंतिम तारीख 18 जून 2015 आहे.

केंद्रीय विद्यालयात शिक्षक व शिक्षकेत्तर पदाच्या 4339 जागा

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 4 जून 2015 आहे.

अमरावती येथे वनरक्षक पदाच्या 81 जागा

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 10 जून 2015 आहे.

भारतीय नौदलात खलाशी पदाच्या हजारो पदांची भरती

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 7 जून 2015

दिल्ली जिल्हा व सत्र न्यायालयात विविध पदांच्या 118 जागा

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 6 जुन 2015 आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत लघुलेखक पदभरती

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 8 जून 2015 

भारतीय रेल्वे दक्षिण-पूर्व-मध्य विभागात 663 जागा

अर्ज पोहचण्याची अंतिम तारीख 8 जून 2015

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे "मंत्रालय सहायक" पदांची भरती

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 2 जून 2015

बृहन्मुंबई पालीकेंतर्गत कनिष्ठ अभियंत्याची 304 पदे


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पदभरती

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 28 मे 2015

न्यूक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मध्ये विविध पदाच्या 128 जागा

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 मे 2015


ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 22 मे 2015

Staff Selection Commissionअंतर्गत पदवीधरांसाठी हजारो पदांची भरती
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 28 मे 2015

नॅवल डॉकयार्ड मुंबई मध्ये विविध पदाच्या 299 जागा

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 20 मे 2015

न्यूक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मध्ये विविध पदाच्या 128 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 मे 2015

मुख्यमंत्री इंटर्नशीप कार्यक्रम 2015
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 मे 2015


ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 मे 2015 

रत्नागिरी सार्वजनिक बांधकाम मंडळांतर्गत विविध पदांच्या 251 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 13 मे 2015

केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलात भरती

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 मे 2015

महिला व बाल विकास आयुक्तालयांतर्गत विवीध पदांची भरती

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 19 मे 2015

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सातारा येथे विविध पदाच्या जागा
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 5 मे 2015

सोलापूर महानगरपालिकेत चालक पदाच्या 400 जागांसाठी थेट मुलाखत

थेट मुलाखत 6 व 7 मे 2015 रोजी

लोकसभा सचिवालय येथे सिक्युरिटी असिस्टंट पदाच्या जागा

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 5 मे 2015

हेवी व्हेईकल फॅक्टरी मध्ये विविध पदाच्या 333 जागा

ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दि 11 मे 2015

राष्ट्रीय इन्शुरन्स अकॅडमी पुणे येथे विविध पदाच्या जागा

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 मे 2015

राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंन्द्र पुणे येथे विविध पदांची भरती

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 मे 2015

सोलापूर महानगरपालिकेत अवेक्षक (स्थापत्य) पदाच्या अनेक जागांसाठी थेट मुलाखत

तारीख 5 मे 2015

टाटा मूलभूत संशोधन केंद्र, मुंबई येथे विविध पदाच्या जागा

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 7 मे 2015

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे कर सहायक पदांच्या 598 जागा

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 12 मे 2015

सोलापुर विद्यापीठांतर्गत विवीध पदे

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 5 मे 2015

मिरा भाईंदर महानगरपालिका येथे लघुटंकलेखकांची पदे

थेट मुलाखत दिनांक 13 मे 2015

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे सहायक प्राध्यापक पदांच्या जागा

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 6 मे 2015

माझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई येथे उप महाव्यवस्थापक पदाच्या जागा

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 14 मे 2015

डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला अंतर्गत विवीध पदांची भरती

अर्ज पोहचण्याची अंतिम तारीख 15 मे 2015

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 11 मे 2015

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख : 7 मे 2015

जालना जिल्हा परिषदेंतर्गत विवीध पदांच्या 73 जागा
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख विविध पदानुसार 27, 30 एप्रिल व 5 आणि 10 मे 2015

महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी अंतर्गत वाहन चालक पदाच्या जागा

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 2 मे 2015 आहे.

सीमा सुरक्षा दलामध्ये कॉन्स्टेबल (जीडी) पदाच्या 346 जागा

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 4 मे 2015

एलआयसी हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड मध्ये विविध पदाच्या 293 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 एप्रिल 2015

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, रायगड-अलिबाग येथे विविध पदाच्या जागा

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 एप्रिल 2015

बार्टी, पुणे येथे विवीध पदांची भरती

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 एप्रिल 2015

महाराष्ट्र होमिओपॅथी परिषदेच्या मुंबई कार्यालयात विविध पदाच्या जागा

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 एप्रिल 2015

SBI भारतीय स्टेट बँकेतर्गत विशेष अधिकारी पदांची भरती

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 27 एप्रिल 2015

इंडियन एअर फोर्स अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण 171 जागा

अर्ज पोहोचण्याची अंतिम तारीख 24 एप्रिल 2015

ओएनजीसी, मुंबई येथे विविध पदाच्या 205 जागा 
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 25 एप्रिल 2015

स्टाफ सिलेक्शन कमिशन अंतर्गत पोलीस उपनिरिक्षक पदांच्या 2902 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 26 एप्रील 2015

भारतीय रेल्वेच्या दक्षिण-पश्चिम विभागात 379 जागा
अर्ज पोहोचण्याची अंतिम तारीख 24 एप्रिल 2015

भारतीय वायु सेनेत लिपिक व तत्सम पदभरती

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 एप्रिल 2015

पोलीस भरती ईच्छुकांसाठी आनंदाची बातमी !

केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे विविध पदाच्या 46 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 14 एप्रिल 2015  

पुणे येथील सीमा शुल्क विभागात विविध पदांची भरती

अर्ज पोहोचण्याची अंतिम तारीख 15 एप्रिल 2015

केंद्रीय गुन्हे अन्वेषन विभागात निरीक्षक पदांची भरती

अर्ज पोहचण्याची अंतिम तारीख 20 एप्रील 2015

स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत  मुंबई विभागासाठी विवीध पदे

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 21 एप्रिल 2015

माझगाव डॉकमध्ये विवीध पदांची भरती

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 23 एप्रिल 2015 

बँक ऑफ महाराष्ट्र मध्ये सनदी लेखापाल पदभरती
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 21 एप्रिल 2015

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे विवीध पदांची भरती

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 20 एप्रिल 2015

बृहन्मुंबई महानगरपालीकेंतर्गत अभियंता पदभरती
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 एप्रिल 2015

एकात्मिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण समितींतर्गत विवीध पदांच्या 201 जागा 


कोल्हापूर औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचानालयात लिपिकांची पदे

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 21 एप्रिल 2015

कॅन्टोन्मेंट मंडळ देवळाली नाशिक अंतर्गत विवीध पदांची भरती
अर्ज पोहचण्याची अंतिम तारीख 23 एप्रिल 2015

महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था, मुंबई येथे 
उपसंचालक/सहाय्यक संचालक पदाच्या जागा
थेट मुलाखत दि 23 एप्रिल 2015

जिल्हा परिषद, बीड येथे कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या जागा

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 21 एप्रिल 2015

परभणी येथील मराठवाडा कृषी विद्यापीठात पदभरती

अर्ज पोहोचण्याची अंतिम तारीख 10 एप्रिल 2015

पुणे अप्पर कामगार आयुक्तालयात  लिपिक व शिपाई पदभरती

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 10 एप्रिल 2015

तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळात विविध पदाच्या 745 जागा

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 10 एप्रिल 2015

माझगाव डॉकमध्ये कार्यकारी प्रशिक्षणार्थी पदांची भरती

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 9 एप्रिल 2015 आहे. 

केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे वैद्यकीय सेवा परीक्षा-2015 अंर्तगत 1402 जागा

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 10 एप्रिल 2015

केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे अभियंता सेवा परीक्षा-2015 अंर्तगत 475 जागा

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 10 एप्रिल 2015

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथे विविध पदांची भरती

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 10 एप्रिल 2015

कोल इंडिया लिमिटेड मध्ये 281 जागा

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 4 एप्रिल 2015

बीड भूजल सर्वेक्षण कार्यालयात पदभरती

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 8 एप्रिल 2015

शासकीय फोटोझिंको मुद्रणालय व ग्रंथगार, पुणे येथे कामकरी पदाच्या जागा

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 6 एप्रिल 2015

नांदेड जिल्ह्यात कोतवाल पदांच्या 304 जागा

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 5 एप्रिल 2015

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत विविध पदांच्या 180 जागा

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 6 एप्रिल 2015


ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 8 एप्रिल 2015

हेवी वॉटर महामंडळात विवीध पदांच्या 174 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 मार्च 2015

सेबी मध्ये अधिकारी पदांची भरती
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 मार्च 2015

केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे विविध पदाच्या जागा

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 2 एप्रिल 2015

पर्यावरण विभाग, मंत्रालय मुंबई येथे विविध पदांची भरती

यासंबंधीची जाहिरात सकाळ 15 मार्च 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे.

मुंबई जिल्हे एड्स नियंत्रण संस्थेत सह/उप संचालकांची पदे

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 23 मार्च 2015

महर्षी वेद विज्ञान विद्यापीठांतर्गत 5000 पदांची भरती
अर्ज पाठविण्याची अंतिम तारीख 30 मार्च 2015

शासकीय मुद्रणालयात पहारेकरी पदांच्या जागा

अर्ज पोहोचण्याची अंतिम तारीख 31 मार्च 2015

MSRTC महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळात चालक पदाच्या 7630 जागा.
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 18 मार्च 2015

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिवाणी न्यायाधीश पदाच्या 227 जागा

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 23 मार्च 2015

केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत विविध पदांच्या एकूण 330 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी अंतिम तारीख 20 मार्च 2015

महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी येथे सहाय्यक प्राध्यापक पदाच्या 62 जागा

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख  २३ मार्च 2015

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड येथे विविध पदाच्या जागा

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 16 मार्च 2015

महाराष्ट्र सदन नवी दिल्ली येथे विविध पदांची भरती

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 21 मार्च 2015

केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे भारतीय आर्थिक/सांख्यिकी सेवा पदाच्या जागा

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 20 मार्च 2015

लोकसेवा आयोगातर्फे विविध पदाच्या 240 जागा

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 20 मार्च 2015

द ओरिएण्टल इन्शुरन्स कंपनी मध्ये प्रशासकीय अधिकारी पदाच्या 246 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 20 मार्च 2015

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 12 मार्च 2015

बेस्ट मध्ये सुरक्षा रक्षकाच्या 168 जागांची भरती

अर्ज पोहोचण्याची अंतिम तारीख 20 मार्च 2015

MHCET 2015 - 16 साठी अर्ज प्रक्रीया सुरू
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 24 मार्च 2015

मुंबई उच्च न्यायालयात वैयक्तिक सहाय्यक पदांची भरती

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 23 मार्च 2015

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 19 मार्च 2015 भारतिय रिझर्व्ह बँकेत विवीध पदांची भरती

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख : 23 मार्च 2015

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख : 20 मार्च 2015

आण्विक ऊर्जा शिक्षण सोसायटी मध्ये शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी पदभरती
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून 21 दिवस आहे.
यासंबंधीची जाहिरात एम्प्लॉयमेंट न्यूजच्या 7-13 मार्च 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे.

स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडीया मध्ये व्यवस्थापकीय प्रशिक्षणार्थीच्या 346 जागा

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 18 मार्च 2015


अर्ज पोहचण्याची अंतिम तारीख 24 मार्च 2015

अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत (एन.यु.एच.एम.) विवीध पदांच्या भरतीसाठी थेट मुलाखती

थेट मुलाखत 24 मार्च 2015 

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या 31 जागा 

थेट मुलाखत 24 मार्च 2015 

राष्ट्रीय शहरी आरोग्य आभियान (NUHM) अंतर्गत पदभरती

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख व मुलाखत 23 मार्च 2015 

भारतीय अन्न महामंडळांतर्गत विविध पदांच्या 4318 जागा
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 17 मार्च 2015

द शिपींग कारपोरेशन ऑफ इंडिया येथे विविध पदाच्या जागा
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 14 मार्च 2015

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. नागपूर येथे पदभरती

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 16 मार्च 2015

अर्ज पोहोचण्याची अंतिम तारीख 13 मार्च 2015

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलामध्ये कॉन्सटेबल (लिपिकर्गीय) पदाच्या 700 जागा

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 14 मार्च 2015

इंडियन ओवरसिज बँकेमध्ये 100 जागांची भरती

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 14 मार्च 2015

बँक ऑफ बडोदा अंतर्गत 1200 पदांची भरती
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 17 मार्च 2015

चंद्रपुर जिल्ह्यात विवीध पदांच्या भरतीसाठी थेट मुलाखती
मुलाखत दिनांक : 16 मार्च 2015
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 10 मार्च 2015 

इंडीयन नेव्ही मध्ये हजारो पदांची भरती
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम दि 4 मार्च 2015

न्यूक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मध्ये 

कार्यकारी प्रशिक्षणार्थी पदाच्या 110 जागा
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 1 मार्च 2015

फेडरल बँकेतर्फे लिपिक पदांची महाभरती
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 5 मार्च 2015

कामगार राज्य विमा महामंडळात विविध पदाच्या जागा
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 7 मार्च 2015

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 23 फेब्रुवारी 2015

सामान्य प्रशासन विभाग (उपहारगृहे) मंत्रालय मुंबई, वेटर, हमाल व 
सफाईगार पदाच्या एकुण 113 जागा
प्रत्यक्ष मुलाखात दि 4 मार्च व 5 मार्च 2015 रोजी दुपारी 2 ते 5 वाजता


अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 28 फेब्रुवारी 2015

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (CISF) मध्ये हेड कॉन्स्टेबल पदाच्या 700 जागा
अर्ज पोहोचण्याची अंतिम तारीख 7 मार्च 2015

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 2 मार्च 2015

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारिख 28 फेब्रुवारी 2015

मुलाखत दिनांक 25 फेब्रुवारी 2015


अर्ज स्विकारण्याची अंतिम तारीख 28 फेब्रुवारी 2015

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम दि 25 फेब्रुवारी 2015

Free सदस्य व्हा !

Popular Posts

Latest Jobs