महाराष्ट्र राज्य सैनिक कल्याण विभागांतर्गत विवीध पदांची भरती

 

maharashtra government recruitment, maharashtra jobs, jobs for ex servicemen
महाराष्ट्र राज्य सैनिक कल्याण विभागांतर्गत विवीध पदांची भरती
महाराष्ट्र राज्य सैनिक कल्याण विभाग, पुणे येथे कल्याण संघटक, वसतिगृह अधीक्षक, कवायत प्रशिक्षक, लिपीक टंकलेखक, वाहन चालक, शिपाई, चौकीदार  या पदांसाठी आवश्यक शैक्षणिक अहर्ता धारण करणा-या माजी सैनिक  उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहेत. 
पदांचा तपशील व शैक्षणिक अहर्ता 
कल्याण संघटक (08 जागा)
शैक्षणिक पात्रता- दहावी
वयोमर्यादा- 50 वर्षे

वसतिगृह अधीक्षक (03 जागा)
शैक्षणिक अर्हता- माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र उत्तीर्ण किंवा तत्सम
वयोमर्यादा- 50 वर्षे

कवायत प्रशिक्षक (01 जागा)
शैक्षणिक पात्रता- माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र उत्तीर्ण किंवा तत्सम
वयोमर्यादा- 50 वर्षे

लिपीक टंकलेखक (21 जागा)
शैक्षणिक पात्रता- माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र उत्तीर्ण किंवा तत्सम
वयोमर्यादा- 45 वर्षे

वाहन चालक (02 जागा)
शैक्षणिक पात्रता- चौथी उत्तीर्ण 
वयोमर्यादा- 50 वर्षे

शिपाई (02 जागा)
शैक्षणिक पात्रता- चौथी उत्तीर्ण
वयोमर्यादा- 50 वर्षे

चौकीदार (02 जागा)
शैक्षणिक पात्रता- चौथी उत्तीर्ण
वयोमर्यादा- 50 वर्षे
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 सप्टेंबर 2017

No comments:
Write comments

Free सदस्य व्हा !

Popular Posts

Latest Jobs