महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मध्ये विवीध 280 पदांची भरती

 

महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मध्ये विवीध 280 पदांची भरती
महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मध्ये विवीध 280 पदांच्या भरतीसाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता धारण करणा-या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

1. वरिष्ठ केमिस्ट - 19 जागा
2. केमिस्ट - 30 जागा
3. लॅब केमिस्ट - 13 जागा
4. लॅब केमिस्ट - 38 जागा
5 अ व्यवस्थापक (एचआर) - 03 जागा
6 उप. व्यवस्थापक (एचआर) -08 जागा
7 व्यवस्थापक (FSA) - 05 जागा
8. उप. व्यवस्थापक (एफ & एक) - 17 जागा
9 प्रणाली विश्लेषण - 01 जागा
10 प्रोग्रामर - 04 जागा
11. सहाय्यक प्रोग्रामर - 13 जागा
12 सहायक. कल्याण अधिकारी - 05 जागा
13 वरिष्ठ व्यवस्थापक (सुरक्षा) - 02 जागा
14. उप. वरिष्ठ व्यवस्थापक (सुरक्षा) - 05 जागा
15 उप. व्यवस्थापक (सुरक्षा) - 09 जागा
16 जूनियर अधिकारी (सुरक्षा) - 31 जागा
17. अग्निशमन अधिकारी - 02 जागा
18 सहायक. अग्निशमन अधिकारी - 10 जागा
शैक्षणिक अहर्ता : पदनिहाय शैक्षणिक अहर्तेची माहिती लवकरच उपलब्ध होईल.

ऑनलाईन अर्ज करण्याच्या कालावधी दि. 16 जानेवारी 2017 ते 
13 फेब्रुवारी 2017 अर्ज करण्यास मुदतवाढ !
इतर शासकीय नोकरभरती जाहिरातीgovernment jobs

No comments:
Write comments

Free सदस्य व्हा !

Popular Posts

Latest Jobs