अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयात विविध पदांच्या 109 जागा

 

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयात विविध पदांच्या 109 जागा
महाराष्ट्र शासनाच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई येथील आस्थापनेत संशोधन सहायक (12), सांख्यिकी सहायक(43), अन्वेषक (42), लिपीक टंकलेखक (09) अशा एकूण 109 पदांच्या भरतीसाठी आवश्यक पात्रता धारण करणा-या उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

शैक्षणिक अहर्ता 
संशोधन सहाय्यक : मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची सांख्यिकी/ बायोमेट्री/ गणित/ अर्थशास्त्र/ इकॉनॉमेट्रीक्स/ गणिती अर्थशास्त्र/ वाणिज्य या विषयातील पदव्युत्तर पदवी. किंवा मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची किमान द्वितीय श्रेणी किंवा 45 टक्के गुणांसह पदवी आणी भारतीय सांख्यिकीय संस्था किंवा भारतीय कृषी संशोधन परीषद किंवा शासन मान्य संस्था यातील जिच्या प्रवेशासाठी किमान अहर्ता पदवी आहे अशी संख्याशास्त्रातील पदव्युत्तर पदविका.

सांख्यिकी सहाय्यक
मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची गणित/ अर्थशास्त्र/ वाणिज्य/ सांख्यिकी/ इकॉनॉमेट्रिक्स विषयातील पदव्युत्तर पदवी
किंवा गणित/ अर्थशास्त्र/ वाणिज्य/ सांख्यिकी/ इकॉनॉमेट्रिक्स
यापैकी एक विषय घेऊन द्वितीय श्रेणी किंवा 45 टक्के गुणांसह पदवी

अन्वेषक : माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (दहावी) उत्तीर्ण

लिपिक टंकलेखक : माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (दहावी) उत्तीर्ण व मराठी 30 श.प्र.मि. किंवा इंग्रजी 40 श.प्र.मि. गतीचे टंकलेखनाचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 27 नोव्हेंबर 2016 

No comments:
Write comments

Free सदस्य व्हा !

Popular Posts

Latest Jobs