अकोला आरोग्य विभागांतर्गत विविध पदांच्या 298 जागा

 

अकोला आरोग्य विभागांतर्गत विविध पदांच्या 298 जागा
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ, अकोला यांच्या आस्थापनेवर कनिष्ठ लिपिक 7 जागा, वाहन चालक 10 जागा, औषध निर्माण अधिकारी 21 जागा, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ 17 जागा, क्ष-किरण तंत्रज्ञ 14 जागा, रक्तपेढी तंत्रज्ञ 7 जागा, अधिपरिचारिका 211 जागा आणि इतर विविध पदांच्या 7 जागा अशा एकूण 298 जागा भरण्यासाठी आवश्यक पात्रता धारण करणा-या उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहेत.
शैक्षणिक अहर्ता :
वरिष्ठ लिपिक (1 जागा) :  कला/वाणिज्य/कायदा (LLB) किंवा विज्ञान पदवीधर
कनिष्ठ लिपिक (7 जागा) : 10 वी उत्तीर्ण, मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि. व इंग्रजी 40 श.प्र.मि.
वाहन चालक (10 जागा) : 4 थी उत्तीर्ण, वैध वाहन चालक परवाना, 3 वर्ष अनुभव
औषधनिर्माण अधिकारी (21 जागा) : फार्मसी डिप्लोमा 
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (17 जागा) : विज्ञान पदवीधर
क्ष-किरण तंत्रज्ञ (14 जागा) : विज्ञान पदवीधर किंवा क्ष-किरण तंत्रज्ञ कोर्स
क्ष-किरण सहाय्यक (1  जागा) : विज्ञान या विषयासह 10 वी उत्तीर्ण 
दंत यांत्रिकी (4 जागा) : 10 वी उत्तीर्ण, दंत मेकॅनिक कोर्स
दंत आरोग्यक (1 जागा) : 10 वी उत्तीर्ण, दंत शास्त्र कोर्स 
अधिपरिचारिका (211 जागा) : सामान्य  परिचर्या व प्रसविका डिप्लोमा किंवा नर्सिंग पदवी 
रक्तपेढी तंत्रज्ञ (7 जागा) : विज्ञान पदवीधर
वयोमर्यादा : 18 ते 33  वर्षे 
परिक्षा शुल्क : सर्वसाधारण 300 रू. (राखीव प्रवर्गासाठी 150 रू.)
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 1 फेब्रुवारी 2016

No comments:
Write comments

Free सदस्य व्हा !

Popular Posts

Latest Jobs