औरंगाबाद आरोग्य विभागांतर्गत विविध पदांच्या 238 जागा

 

औरंगाबाद आरोग्य विभागांतर्गत विविध पदांच्या 238 जागा 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ, औरंगाबाद यांच्या आस्थापनेवर कनिष्ठ लिपिक 4 जागा, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ 11 जागा, अधिपरिचारिका 172 जागा, औषध निर्माण अधिकारी 18 जागा, वाहन चालक 17 जागा, क्ष किरण 11 जागा आणि इतर विविध पदांच्या 5 जागा असे एकूण 238 जागा भरण्यासाठी आवश्यक पात्रता धारण करणा-या उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहेत.
शैक्षणिक अहर्ता :
कनिष्ठ लिपिक : 10 वी उत्तीर्ण, मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि. व इंग्रजी 40 श.प्र.मि
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ : 12 वी उत्तीर्ण (विज्ञान)
अधिपरिचारिका : सामान्य  परिचर्या  व प्रसाविका डिप्लोमा  किंवा बि.एस्सी. नर्सिंग
औषधनिर्माण अधिकारी : फार्मसी डिप्लोमा (डि.फार्म)
वाहनचालक : 4 थी उत्तीर्ण, जड वाहन चालक परवाना, 3 वर्ष अनुभव 
क्ष-किरण तंत्रज्ञ : 12 वी उत्तीर्ण (विज्ञान) किंवा क्ष-किरण तंत्रज्ञ कोर्स
ECG .तंत्रज्ञ : 12 वी उत्तीर्ण (विज्ञान)
दंत यांत्रिकी : 10 वी उत्तीर्ण, दंत मेकॅनिक कोर्स 
दंत आरोग्यक : 10 वी उत्तीर्ण,  दंत शास्त्र कोर्स
रक्तपेढी तंत्रज्ञ : 12 वी उत्तीर्ण (विज्ञान) 
वयोमर्यादा : 18 ते 33  वर्षे 
परिक्षा शुल्क : सर्वसाधारण 300 रू. (राखीव प्रवर्गासाठी 150 रू.)
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 25 जानेवारी 2016

No comments:
Write comments

Free सदस्य व्हा !

Popular Posts

Latest Jobs