MPSC महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2016

 

MPSC महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2016
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत विविध पदाच्या भरतीकरीता आयोगामार्फत राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2016 आयोजित करण्यात आली आहे. विवीध पदांसाठी आवश्यक पात्रता धारण करणा-या उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहेत.
उप जिल्हाधिकारी, गट-अ (एकूण 5 पदे), पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस आयुक्त, गट-अ (एकूण 16 पदे), सहायक विक्रीकर आयुक्त, गट-अ (एकूण 6 पदे), उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी/गट विकास अधिकारी, गट-अ (एकूण 6 पदे), सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट-अ, (एकूण 8 पदे), मुख्याधिकारी, नगरपालिका/नगर परिषद, गट अ (एकूण 2 पदे), तहसिलदार, गट-अ (एकूण 19 पदे), सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-ब (एकूण 1 पद), कक्ष अधिकारी, गट-ब (एकूण 20 पदे), सहायक गट विकास अधिकारी, गट-ब (एकूण 5 पदे), सहायक निबंधक सहकारी संस्था, गट-ब (एकूण ८ पदे), उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख, गट ब (एकूण 1 पद), उप अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, गट-ब (एकूण २ पदे) नायब तहसिलदार, गट-ब (एकूण 10 पदे) या पदांसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. 
शैक्षणिक अहर्ता : पदनिहाय शैक्षणिक अहर्तेच्या माहितीसाठी जाहिरात पाहा.
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 12 जानेवारी 2016 

No comments:
Write comments

Free सदस्य व्हा !

Popular Posts

Latest Jobs