अपर पोलीस महासंचालक व संचालक, पोलीस बिनतारी संदेश, पुणे मध्ये विविध पदांच्या 728 जागा

 

अपर पोलीस महासंचालक व संचालक, पोलीस बिनतारी संदेश, पुणे मध्ये विविध पदांच्या 728 जागा
अपर पोलीस महासंचालक व संचालक, पोलीस बिनतारी संदेश, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अधिपत्याखालील गट-क संवर्गातील सहाय्यक पोलीस उप निरीक्षक (रेडिओ यांत्रिकी) (191 पदे), पोलीस हावालदार (बिनतारी यंत्रचालक) (432 पदे), पोलीस हवालदार (वीजतंत्री) (52 पदे), पोलीस शिपाई (कर्मशाळा मदतनीस) (53 पदे) या पदांसाठी आवश्यक पात्रता धारण करणा-या उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहेत.
शैक्षणिक अहर्ता : माध्यमिक शालांत परीक्षा (एस.एस.सी.) तसेच पदानुसार तांत्रिक अहर्ता
पदनिहाय शैक्षणिक अहर्तेच्या माहितीसाठी जाहिरात पाहा.
परीक्षा शुल्क : खुला प्रवर्ग 550 रू., मागास प्रवर्ग 450 रू.
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 6 जानेवारी 2016 

No comments:
Write comments

Free सदस्य व्हा !

Popular Posts

Latest Jobs