नोंदणी व मुद्रांक विभाग सातारा लिपीक टंकलेखक पदभरती

 

नोंदणी व मुद्रांक विभाग सातारा लिपीक टंकलेखक पदभरती
नोंदणी व मुद्रांक विभाग सातारा लिपीक टंकलेखक पदांच्या एकूण 11 जागा भरण्यासाठी आवश्यक पात्रता धारण करणा-या उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहेत.
शैक्षणिक अहर्ता : 
लिपिक टंकलेखक : माध्यमिक शालांत परीक्षा (एस.एस.सी.) उत्तीर्ण
टंकलेखनाचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र मराठी 30 श.प्र.मि. किंवा इंग्रजी 40 श.प्र.मि. असणे आवश्यक (कोणतेही एक)

लेखी परीक्षा : दिनांक 4 ऑक्टोबर 2015
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 25 सप्टेंबर 2015

No comments:
Write comments

Free सदस्य व्हा !

Popular Posts

Latest Jobs