महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय येथे प्रतिवेदक पदांची भरती

 

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय येथे प्रतिवेदक पदांची भरती
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय येथे प्रतिवेदक (कनिष्ठ) गट-अ (16 जागा) या पदासाठी आवश्यक पात्रता धारण करणा-या उमेदवारांकडून   विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात आले आहेत.
शैक्षणिक अहर्ता : मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून कोणत्याही विद्याशाखेची पदवी. तसेच मराठी लघुलेखनाचे 120 श.प्र.मि. व मराठी टंकलेखनाचे 40 श.प्र.मि. गतीचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र प्राप्त केलेले असावे.
वयोमर्यादा : 18 ते 33 वर्ष (राखीव प्रवर्गासाठी शासन नियमानुसार शिथिलक्षम)

उमेदवारांनी आपले अर्ज 
उपसचिव, (आस्थापना)
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधान भवन बॅकवे रेक्लेमेशन, 
मुंबई 400032 
या पत्त्यावर विहित नमून्यातील अर्ज व शैक्षणिक पात्रता, लघुलेखन व टंकलेखन, जात व वयासंबंधीच्या प्रमाणपत्रांच्या साक्षांकीत केलेल्या सत्यप्रतीसह नोंदणीकृत टपालाद्वारे अथवा शीघ्र टपालाने (स्पिड पोस्ट) ने पाठविणे आवश्यक आहे.
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 14 ऑगस्ट 2015
विवीध खासगी, निमशासकीय कार्यालयात हजारो पदे


No comments:
Write comments

Banking Exam Books

Free सदस्य व्हा !

Popular Posts

Latest Jobs