जिल्हाधिकारी कार्यालय पालघर येथे विविध पदाच्या जागा

 

जिल्हाधिकारी कार्यालय पालघर येथे विविध पदाच्या जागा
जिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर येथे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (रोहयो) या कार्यालयासाठी कंत्राटी पद्धतीने जिल्हा समन्वयक (MIC) (1 जागा), सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी (APO) (5 जागा) या पदासाठी दि. 22 जुलै 2015 रोजी थेट मुलाखतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. 
शैक्षणिक अहर्ता : समन्वयक- कोणत्याही शाखेचा पदवीधर, तसेच किमान एका वर्षाच्या कालावधीचा माहिती तंत्रज्ञानाचा अभ्यासक्रम. इंटरनेटच्या वापराबाबत ज्ञान.
सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी-एम.बी.ए., एम.एस.डब्ल्यु.किंवा पदव्युत्तर पदवीधारक. कामाचा अनुभव असल्यास प्राधान्य.
थेट मुलाखत दि. 22 जुलै 2015
यासंबंधीची जाहिरात लोकमत 9 जुलै 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. 
तुमच्या शैक्षणिक योग्यतेनुसार मिळवा लगेच नोकरी
विवीध खासगी, निमशासकीय कार्यालयात हजारो पदे

No comments:
Write comments

Banking Exam Books

Free सदस्य व्हा !

Popular Posts

Latest Jobs