अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत (एन.यु.एच.एम.) विवीध पदांच्या भरतीसाठी थेट मुलाखती

 


अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत (एन.यु.एच.एम.) विवीध पदांच्या भरतीसाठी थेट मुलाखती
राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान कार्यक्रमांतर्गत विवीध पदांच्या भरतीसाठी थेट मुलाखतींचे आयोजन करण्यात आले आहे. 
भरावयाची पदे, शैक्षणिक अहर्ता व मानधन
1) वैद्यकीय अधिकारी (पुर्णवेळ) (2 पदे) : एम.बी.बी.एस. : मानधन 40,000 Rs.
2) नर्स जी.एन.एम. (1 पद) : 12 वी उत्तीर्ण व जी.एन.एम.कोर्स  : मानधन 9,000 Rs.
3) नर्स ए.एन.एम. (1पद) : 10 वी उत्तीर्ण व ए.एन.एम. कोर्स : मानधन : 7,500 Rs.
4) डाटा एंट्री ऑपरेटर (1 पद) : वाणिज्य शाखा पदवीधर, एम.एस.सी.आय.टी. व टायपींग : मानधन : 8,000 Rs.
5) अटेंडंट (1 पद) : 7 वी पास : मानधन 6,000 Rs.
वरील पदांसाठी पात्र उमेदवारांनी 24 मार्च 2015 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय अमरावती येथे सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहावे.
आवेदनपत्र स्विकारण्याची वेळ : सकाळी 9 ते 10
मुलाखतीची वेळ : दुपारी 12 पासूनDo You Have Hair Problems?
Hair Loss, Hir Thinning, Baldness, Grey Hair, Dandruff, Alopecia
Don't Worry...Solution Is Here !

No comments:
Write comments

Free सदस्य व्हा !

Popular Posts

Latest Jobs