जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे येथे स्थापत्य अभियंता पदांसाठी थेट मुलाखत

 

जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे येथे स्थापत्य अभियंता पदांसाठी थेट मुलाखत
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे येथे कंत्राटी पद्धतीने स्थापत्य अभियंता (19 जागा) या पदासाठी 27 मार्च 2015 रोजी थेट मुलाखतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. यासंबंधीची जाहिरात लोकमत 21 मार्च 2015 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे.


Do You Have Hair Problems?
Hair Loss, Hir Thinning, Baldness, Grey Hair, Dandruff, Alopecia
Don't Worry...Solution Is Here !

No comments:
Write comments

Free सदस्य व्हा !

Popular Posts

Latest Jobs