शासकीय फोटो झिंको मुद्रणालय व ग्रंथगार, पुणे येथे कामकरी पदाच्या जागा

 

शासकीय फोटोझिंको मुद्रणालय व ग्रंथगार, पुणे येथे कामकरी पदाच्या जागा
शासकीय फोटोझिंक मुद्रणालय व ग्रंथगार, पुणे येथे कामकरी (5 जागा) या पदासाठी विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत. 
शैक्षणिक अहर्ता : इयत्ता 7 वी उत्तीर्ण
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 6 एप्रिल 2015


Recruitment In
Education Qualification : Any Graduates 
With Computer Knowledge

Do You Have Hair Problems?
Hair Loss, Hir Thinning, Baldness, Grey Hair, Dandruff, Alopecia
Don't Worry...Solution Is Here !

No comments:
Write comments

Free सदस्य व्हा !

Popular Posts

Latest Jobs