सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, अमरावती येथे विविध पदांची भरती

 

सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, अमरावती येथे विविध पदांची भरती
सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, अमरावती येथे वरिष्ठ लिपिक (7 जागा), लघुटंकलेखक (1 जागा), प्रयोगशाळा सहाय्यक (तांत्रिक) (8 जागा), प्रयोगशाळा सहाय्यक (2 जागा), यंत्र परिचर (1 जागा), शिपाई/ग्रंथालय शिपाई (2 जागा), हमाल (6 जागा) या पदांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. 
Online अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 4 फेब्रुवारी 2015 
 यासंबंधीची जाहिरात लोकमत 15 जानेवारी 2015 च्या अंकात आली आहे. अधिक माहिती www.jdroamt.org या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 

Now You Can Do MBA Online
Apply For The Best Distance MBA Program

For Latest Government & Private 
Job Updates Like Our Page


 
Scan QR Code From Your ANDROID Smartphone

No comments:
Write comments

Free सदस्य व्हा !

Popular Posts

Latest Jobs