तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे येथे 105 जागा

 

तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे येथे 105 जागा
सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे यांचे कार्यालयाच्या अधिनस्त विविध शैक्षणिक संस्था/ कार्यालयामध्ये पूर्णवेळ शिक्षक (1 जागा), वरिष्ठ लिपीक (1 जागा), लिपिक नि टंकलेखक (17 जागा), बंधकार (2 जागा), सुतार (4 जागा), लोहार (5 जागा), साचेकार (2 जागा), कातारी (2 जागा), विद्युतमिस्त्री (2 जागा), नळ कारागीर (1 जागा), तारतंत्री/प्रयोगशाळा सहायक (1 जागा), उपकरण यांत्रिक (2 जागा), अभिरक्षक/उपकरण (2 जागा), तांत्रिक प्रयोगशाळा सहायक (26 जागा), अतांत्रिक प्रयोगशाळा सहायक (4 जागा), तंत्र सहायक (धातूशास्त्र) (1 जागा), भांडारपाल (5 जागा), प्रयोगशाळा परिचर( 1 जागा), शिपाई (2 जागा), हमाल (3 जागा), यंत्र परिचर (8 जागा), गट परिचर (1 जागा), ग्रंथपाल परिचर (3 जागा), प्रयोगशाळा परिचर (9 जागा) यापदांसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहे. 
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 जानेवारी 2015 
अधिक माहिती http://oasis.mkcl.org/jdte2015 
या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

For Latest Government & Private 
Job Updates Like Our Page


  


Scan QR Code From Your ANDROID Smartphone

No comments:
Write comments

Free सदस्य व्हा !

Popular Posts

Latest Jobs