विशाखापट्टनम येथील Navel Dockyard मध्ये तांत्रिक पदांची भरती

विशाखापट्टनम येथील नावल डॉकयार्ड मध्ये तांत्रिक पदाच्या 299 जागा 
Name of Post : Tradesman Mate (erstwhile MTS (Industrial)) (Group "C" Non-Gazetted, Non-Ministerial, Industrial)
Educational Qualification: 10th standard (Matriculation) pass from a recognized Board/Institution.
अर्ज पोहोचण्याची शेवटची तारीख 31 जुलै 2014

Staff Selection Commission अंतर्गत तांत्रिक पदांची भरती

Staff Selection Commission च्या पश्चिमी क्षेत्र विभागात तांत्रिक पदांच्या एकूण 118 जागा
अर्ज पोहोचण्याची अंतिम तारीख 14 ऑगस्ट 2014 


DMER वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयात विविध पदांच्या 512 जागा

संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांच्या अधिपत्याखाली असलेली वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये, शासकीय दंत महाविद्यालये, आरोग्य पथके, आरोग्य केंद्रे मध्ये प्रशासकीय विभागातील लिपिक-टंकलेखक 203 जागा, लघु टंकलेखक 10 जागा, निम्नश्रेणी लघुलेखक 30 जागा, उच्चश्रेणी लघुलेखक 3 जागा तसेच तांत्रिक गटातील विविध पदांच्या 266 जागा असे एकूण 512 पदे 
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 28 जुलै 2014

भारत सरकारच्या Ordnance Factory मध्ये विविध पदांच्या 1572 जागा

भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयांतर्गत Ordnance Factory  मध्ये विविध तांत्रिक पदांच्या एकूण 1572 जागा 
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 9 ऑगस्ट 2014

रेशीम संचालनालयात विविध पदांची भरती

नागपूर येथील महाराष्ट्र पणन व वस्त्र उद्योग विभागाच्या रेशीम संचालनालयात विविध पदांच्या एकूण 55 जागा सरळ सेवा पद्धतीने भरण्यात येणार आहे.
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 24 जुलै 2014 

परभणी जिल्ह्यात हंगामी शिक्षकांच्या 325 जागा

परभणी जिल्हा निवड समिती मार्फत मानव विकास कार्यक्रम अंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यामध्ये 'हंगामी शिक्षक' पदांच्या एकूण 325 जागा कंत्राटी पद्धतीने एकत्रित मानधनावर केवळ तीन महिन्याच्या कालावधीसाठी भरण्यात येणार आहे.
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 12 जुलै 2014 

महाराष्ट्र वन विकास महामंडळात 185 जागा

महाराष्ट्र शासनचा उपक्रम असलेल्या महाराष्ट्र वन विकास महामंडळात (फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र) चंद्रपूर प्रदेश कार्यालयात लिपिक (28 जागा), वन रक्षक (77 जागा), वाहनचालक (21 जागा), चौकीदार (2 जागा), शिपाई (2 जागा), तसेच नागपूर प्रदेश कार्यालयात लिपिक (15 जागा), वाहनचालक (7 जागा), वनरक्षक (23 जागा), निम्नश्रेणी लघुलेखक (3 जागा), शिपाई (1 जागा) व चौकीदार (6 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. 
अर्ज स्विकारण्याची अंतिम तारीख 22 जुलै 2014 

Application Form

Free सदस्य व्हा !

Popular Posts

Latest Jobs