' Mahakosh ' लेखा व कोषागारे संचालनालयांतर्गत विवीध पदांची महाभरती

 


Directorate of Accounts & Treasuries
महाराष्ट्र शासनाच्या लेखा व कोषागारे संचालनालयात लेखा लिपिक (327 जागा), लेखा परीक्षा लिपिक (50 जागा), कनिष्ठ लेखापाल (65 जागा), कनिष्ठ लेखा परीक्षक (74 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. 
ऑनलाईन अर्ज भरण्याची तारीख 28 मे 2014 ते 17 जून 2014


  


Scan QR Code From Your ANDROID Smartphone

https://mahakosh.maharashtra.gov.in/

No comments:
Write comments

Free सदस्य व्हा !

Popular Posts

Latest Jobs