B.Ed. CET बी.एड. अभ्यासक्रम- 2014 - 2015 प्रवेशासाठी ऑनलाईन प्रक्रीया सुरू

 

2014-2015 साठी  महाराष्ट्र राज्यात बी.एड. अभ्यासक्रम- प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाली त्यासाठी प्रवेश पूर्व परीक्षा घेण्यात येणार आहे.
पुर्व परिक्षेसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याचा कालावधी
22 मे 2014 ते 8 जुन 2014

  


Scan QR Code From Your ANDROID Smartphone

No comments:
Write comments

Free सदस्य व्हा !

Popular Posts

Latest Jobs