' Mahakosh ' लेखा व कोषागारे संचालनालयांतर्गत विवीध पदांची महाभरती


Directorate of Accounts & Treasuries
महाराष्ट्र शासनाच्या लेखा व कोषागारे संचालनालयात लेखा लिपिक (327 जागा), लेखा परीक्षा लिपिक (50 जागा), कनिष्ठ लेखापाल (65 जागा), कनिष्ठ लेखा परीक्षक (74 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. 
ऑनलाईन अर्ज भरण्याची तारीख 28 मे 2014 ते 17 जून 2014


  


Scan QR Code From Your ANDROID Smartphone

https://mahakosh.maharashtra.gov.in/

भारतीय स्टेट बँकेत लिपिक संवर्गातील सहाय्यक पदांच्या 5159 जागा SBI Clerk Assistants Recruitment for 5159 Posts

  
Post Your Resume For Reputed Company Jobs


भारतीय स्टेट बँकेत लिपिक संवर्गातील सहाय्यक पदांच्या एकूण 5159 जागा.
शैक्षणिक पात्रता : मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची पदवी. अथवा समकक्ष. पदवी परिक्षेच्या अंतिम वर्षाला असलेले विद्यार्थी अर्ज करू शकतात.
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 14 जून 2014 

  


Scan QR Code From Your ANDROID Smartphone

वर्धा जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत विविध पदांच्या 42 जागा

जिल्हा निवड समिती मार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालय, वर्धा यांच्या आस्थापनेवर लिपिक-टंकलेखक 41 जागा आणि वाहन चालक 1 जागा असे एकूण 42 पदे 
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 मे 2014   


Scan QR Code From Your ANDROID Smartphone

B.Ed. CET बी.एड. अभ्यासक्रम- 2014 - 2015 प्रवेशासाठी ऑनलाईन प्रक्रीया सुरू

 
2014-2015 साठी  महाराष्ट्र राज्यात बी.एड. अभ्यासक्रम- प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाली त्यासाठी प्रवेश पूर्व परीक्षा घेण्यात येणार आहे.
पुर्व परिक्षेसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याचा कालावधी
22 मे 2014 ते 8 जुन 2014

  


Scan QR Code From Your ANDROID Smartphone

धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत विविध पदांची भरती

जिल्हा निवड समिती मार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालय, धुळे यांच्या आस्थापनेवर लिपिक-टंकलेखक 10 जागा, तलाठी 17 आणि वाहन चालक 1 जागा असे एकूण 28 पदे.
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 29 मे 2014 


Banking Exam Books

Free सदस्य व्हा !

Popular Posts

Latest Jobs