वर्धा जिल्ह्यात पोलिस शिपाई पदांच्या 210 जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस शिपाई भरती 2014
Maharashtra State Police Recruitment 2014
वर्धा जिल्ह्यात पोलिस शिपाई पदांच्या 210 जागा 

शैक्षणीक पात्रता : उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा (12 वी) अथवा समकक्ष
उंची : महिलांसाठी किमान 155 से.मी. पुरूषांसाठी किमान 165 से.मी.
छाती : पुरूषांसाठी न फुगवता 79 सें.मी.पेक्षा कमी नसावी व न फुगवलेली छाती व फुगवलेली छाती यातील फरक 5 सें.मी.पेक्षा कमी नसावा.
वयोमर्यादा : दि.30 एप्रील 2014 रोजी वय किमान 18 वर्षे व जास्तीत जास्त 25 वर्षे (आरक्षणानुसार शिथिलक्षम )
टिप : अर्ज करणा-या उमेदवाराकडे अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.


ऑनलाईन अर्ज भरण्याचा कालावधी 
दि.5 मे 2014 ते 25 मे 2014
State Bank Of India मध्ये चलान भरण्याची 
अंतिम तारीख 26 मे 2014

  


Scan QR Code From Your ANDROID Smartphone


maharashtra police recruitment 2014
maharashtra police recruitment application forms
maharashtra police constable recruitment 2014
maharashtra police recruitment online application
maha police bharti 2014

maharashtra police website
maharashtra state police recruitment 2014

पुणे लोहमार्ग पोलीसांच्या आस्थापनेवर पोलिस शिपाई पदांच्या 56 जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस शिपाई भरती 2014
Maharashtra State Police Recruitment 2014
पुणे लोहमार्ग पोलीसांच्या आस्थापनेवर पोलिस शिपाई पदांच्या 56 जागा 

शैक्षणीक पात्रता : उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा (12 वी) अथवा समकक्ष
उंची : महिलांसाठी किमान 155 से.मी. पुरूषांसाठी किमान 165 से.मी.
छाती : पुरूषांसाठी न फुगवता 79 सें.मी.पेक्षा कमी नसावी व न फुगवलेली छाती व फुगवलेली छाती यातील फरक 5 सें.मी.पेक्षा कमी नसावा.
वयोमर्यादा : दि.30 एप्रील 2014 रोजी वय किमान 18 वर्षे व जास्तीत जास्त 25 वर्षे (आरक्षणानुसार शिथिलक्षम )
टिप : अर्ज करणा-या उमेदवाराकडे अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

ऑनलाईन अर्ज भरण्याचा कालावधी 
दि.5 मे 2014 ते 25 मे 2014
State Bank Of India मध्ये चलान भरण्याची 
अंतिम तारीख 26 मे 2014

  


Scan QR Code From Your ANDROID Smartphone


maharashtra police recruitment 2014
maharashtra police recruitment application forms
maharashtra police constable recruitment 2014
maharashtra police recruitment online application
maha police bharti 2014

maharashtra police website
maharashtra state police recruitment 2014

भंडारा जिल्ह्यात पोलिस शिपाई पदांच्या 148 जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस शिपाई भरती 2014
Maharashtra State Police Recruitment 2014
भंडारा जिल्ह्यात पोलिस शिपाई पदांच्या 148 जागा 

शैक्षणीक पात्रता : उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा (12 वी) अथवा समकक्ष
उंची : महिलांसाठी किमान 155 से.मी. पुरूषांसाठी किमान 165 से.मी.
छाती : पुरूषांसाठी न फुगवता 79 सें.मी.पेक्षा कमी नसावी व न फुगवलेली छाती व फुगवलेली छाती यातील फरक 5 सें.मी.पेक्षा कमी नसावा.
वयोमर्यादा : दि.30 एप्रील 2014 रोजी वय किमान 18 वर्षे व जास्तीत जास्त 25 वर्षे (आरक्षणानुसार शिथिलक्षम )
टिप : अर्ज करणा-या उमेदवाराकडे अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

ऑनलाईन अर्ज भरण्याचा कालावधी 
दि.5 मे 2014 ते 25 मे 2014
State Bank Of India मध्ये चलान भरण्याची 
अंतिम तारीख 26 मे 2014

  


Scan QR Code From Your ANDROID Smartphone


maharashtra police recruitment 2014
maharashtra police recruitment application forms
maharashtra police constable recruitment 2014
maharashtra police recruitment online application
maha police bharti 2014

maharashtra police website
maharashtra state police recruitment 2014

पुणे शहर पोलीसांच्या आस्थापनेवर पोलिस शिपाई पदांच्या 1316 जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस शिपाई भरती 2014
Maharashtra State Police Recruitment 2014
पुणे शहर पोलीसांच्या आस्थापनेवर पोलिस शिपाई पदांच्या 1316 जागा

शैक्षणीक पात्रता : उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा (12 वी) अथवा समकक्ष
उंची : महिलांसाठी किमान 155 से.मी. पुरूषांसाठी किमान 165 से.मी.
छाती : पुरूषांसाठी न फुगवता 79 सें.मी.पेक्षा कमी नसावी व न फुगवलेली छाती व फुगवलेली छाती यातील फरक 5 सें.मी.पेक्षा कमी नसावा.
वयोमर्यादा : दि.30 एप्रील 2014 रोजी वय किमान 18 वर्षे व जास्तीत जास्त 25 वर्षे (आरक्षणानुसार शिथिलक्षम )
टिप : अर्ज करणा-या उमेदवाराकडे अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.


ऑनलाईन अर्ज भरण्याचा कालावधी 
दि.5 मे 2014 ते 25 मे 2014
State Bank Of India मध्ये चलान भरण्याची 
अंतिम तारीख 26 मे 2014

  


Scan QR Code From Your ANDROID Smartphone


maharashtra police recruitment 2014
maharashtra police recruitment application forms
maharashtra police constable recruitment 2014
maharashtra police recruitment online application
maha police bharti 2014

maharashtra police website
maharashtra state police recruitment 2014

कोल्हापूर जिल्ह्यात पोलिस शिपाई पदांच्या एकूण 273 जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस शिपाई भरती 2014
Maharashtra State Police Recruitment 2014


कोल्हापूर जिल्ह्यात पोलिस शिपाई पदांच्या एकूण 273 जागा 

शैक्षणीक पात्रता : उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा (12 वी) अथवा समकक्ष
उंची : महिलांसाठी किमान 155 से.मी. पुरूषांसाठी किमान 165 से.मी.
छाती : पुरूषांसाठी न फुगवता 79 सें.मी.पेक्षा कमी नसावी व न फुगवलेली छाती व फुगवलेली छाती यातील फरक 5 सें.मी.पेक्षा कमी नसावा.
वयोमर्यादा : दि.30 एप्रील 2014 रोजी वय किमान 18 वर्षे व जास्तीत जास्त 25 वर्षे (आरक्षणानुसार शिथिलक्षम )
टिप : अर्ज करणा-या उमेदवाराकडे अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

ऑनलाईन अर्ज भरण्याचा कालावधी 
दि.5 मे 2014 ते 25 मे 2014
State Bank Of India मध्ये चलान भरण्याची 
अंतिम तारीख 26 मे 2014

  


Scan QR Code From Your ANDROID Smartphone


maharashtra police recruitment 2014
maharashtra police recruitment application forms
maharashtra police constable recruitment 2014
maharashtra police recruitment online application
maha police bharti 2014

maharashtra police website
maharashtra state police recruitment 2014

हिंगोली जिल्ह्यात पोलिस शिपाई पदांच्या 60 जागा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस शिपाई भरती 2014
Maharashtra State Police Recruitment 2014
हिंगोली जिल्ह्यात पोलिस शिपाई पदांच्या 60 जागा 

शैक्षणीक पात्रता : उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा (12 वी) अथवा समकक्ष
उंची : महिलांसाठी किमान 155 से.मी. पुरूषांसाठी किमान 165 से.मी.
छाती : पुरूषांसाठी न फुगवता 79 सें.मी.पेक्षा कमी नसावी व न फुगवलेली छाती व फुगवलेली छाती यातील फरक 5 सें.मी.पेक्षा कमी नसावा.
वयोमर्यादा : दि.30 एप्रील 2014 रोजी वय किमान 18 वर्षे व जास्तीत जास्त 25 वर्षे (आरक्षणानुसार शिथिलक्षम )
टिप : अर्ज करणा-या उमेदवाराकडे अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

ऑनलाईन अर्ज भरण्याचा कालावधी 
दि.5 मे 2014 ते 25 मे 2014
State Bank Of India मध्ये चलान भरण्याची 
अंतिम तारीख 26 मे 2014

  


Scan QR Code From Your ANDROID Smartphone


maharashtra police recruitment 2014
maharashtra police recruitment application forms
maharashtra police constable recruitment 2014
maharashtra police recruitment online application
maha police bharti 2014

maharashtra police website
maharashtra state police recruitment 2014

Free सदस्य व्हा !

Popular Posts

Latest Jobs