नांदेड विभागीय शिक्षण सहसंचालक कार्यालयांतर्गत विवीध पदे

 

उच्च शिक्षण विभागाच्या नांदेड विभागीय शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाच्या आस्थापनेवर लिपिक टंकलेखक (2 जागा), प्रयोगशाळा सहायक (2 जागा), वाहनचालक (1 जागा), शिपाई (2 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहे. 
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 17 फेब्रुवारी 2014  

 

Scan QR Code From Your ANDROID Smartphone

No comments:
Write comments

Free सदस्य व्हा !

Popular Posts

Latest Jobs