महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत विवीध पदे

 

महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाच्या महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाअंतर्गत कार्यालयीन अधिक्षक तथा जिल्हा व्यवस्थापक-संपादणूक (6 जागा) हे पद भरण्यात येणार आहे. या पदासाठी थेट मुलाखती दि. 28 फेब्रुवारी 2014 रोजी होणार आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. लोकमतच्या दि. 20 फेब्रुवारी 2014 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. 

No comments:
Write comments

Free सदस्य व्हा !

Popular Posts

Latest Jobs