डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेत 107 जागा

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेत 32 जागा
पुणे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेत प्रकल्प संचालक –संशोधन (1 जागा), मुख्य प्रकल्प संचालक (1 जागा), प्रकल्प संचालक-स्पर्धा परीक्षा कोचिंग (1 जागा), प्रकल्प संचालक-जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती (2 जागा), सहायक प्रकल्प संचालक - जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती (3 जागा), मुख्य प्रकल्प संचालक-कौशल्य विकास (1 जागा), मुख्य विधी सल्लागार (1 जागा), वरिष्ठ संशोधन अधिकारी (2 जागा), संशोधन अधिकारी (6 जागा), संशोधन सहायक (6 जागा), प्रकल्प व्यवस्थापक- पडताळणी समिती (8 जागा) ही पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्यात येणार आहे. या पदासाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 26 फेब्रुवारी 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. सकाळमध्ये दि. 21 फेब्रुवारी 2014 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेत 75 जागा
पुणे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेत निबंधक (15 जागा), संशोधन अधिकारी (15 जागा), संशोधन सहायक (15 जागा), व्यवस्थापक (15 जागा), रेकॉर्ड किपर (15 जागा) ही पदे मानधन तत्वावर भरण्यात येणार आहेत. या पदासाठी थेट अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 26 फेब्रुवारी 2014 आहे. यासंबंधीची जाहिरात दै. सकाळमध्ये दि. 20 फेब्रुवारी 2014 च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. 

No comments:
Write comments

Free सदस्य व्हा !

Popular Posts

Latest Jobs