महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत विवीध पदांची भरती

 

महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या राज्य मिशन व्यवस्थापन कक्ष कार्यालयात राज्य अभियान व्यवस्थापन - आर्थिक समावेशन (Financial Inclusion), राज्य अभियान व्यवस्थापन - क्षमता बांधणी (Capacity Building), राज्य अभियान व्यवस्थापन - सामाजिक समावेशन व संस्थीय बांधणी (Social Inclusion aand Institution Building), राज्य अभियान व्यवस्थापन - उपजीविका (Livelihoods), राज्य अभियान व्यवस्थापन - रोजगार व कौशल्य विकास (Jobs Placement and Skill Development), राज्य अभियान व्यवस्थापक - संपादन (Procurement), राज्य अभियान व्यवस्थापक - मनुष्यबळ संसाधन (Human Resource), राज्य अभियान व्यवस्थापक - संनियंत्रण व मुल्यांकन (Monitoring and Evaluation), राज्य अभियान व्यवस्थापक - माहिती संवाद व तंत्रज्ञान (Information, Communication and Technology), अभियान व्यवस्थापक - कृतीसंगम (Convergence), अभियान व्यवस्थापक - (ज्ञान व्यवस्थापन) (Knowledge Management), अभियान व्यवस्थापक - प्रशिक्षण - समुदाय (Training - Community), अभियान व्यवस्थापक - आर्थिक समावेशन (Financial Inclusion), अभियान व्यवस्थापक - सामाजिक समावेशन व लिंगभाव (Social Inclusion & Gender), अभियान व्यवस्थापक - उपजीविका बिगर कृषी (Livelihoods -Non Farm), अभियान व्यवस्थापक - क्षमता बांधणी -नॉन इन्टेन्सिव्ह (Capacity Building-Non Intensive), अभियान व्यवस्थापक - प्रशिक्षण - मनुष्यबळ (Training - Staff), अभियान व्यवस्थापक - प्रकाशन (Documentation), अभियान व्यवस्थापक - विमा (Insurance), अभियान व्यवस्थापक -- विपणन व ब्रँडिंग (Marketing and Branding), अभियान व्यवस्थापक -माहिती तंत्रज्ञान (Information Technology), अभियान व्यवस्थापक - नियामक आणि उत्तरदायित्व (Governance & Accountability), अभियान व्यवस्थापक - माहिती व्यवस्थापन प्रणाली (Management Information System), अभियान व्यवस्थापक - रोजगार (Jobs Placement), वरिष्ठ लेखा अधिकारी (Senior Account Officer), लेखाधिकारी - लेखा (Account officer -Accounts), लेखाधिकारी- वित्त (Account officer - Finance), सहाय्यक लेखा अधिकारी (Assistant Account Officer), रोखपाल (Cashier) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. 
ऑनलाईन अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख दि. 6 फेब्रुवारी 2014 No comments:
Write comments

Banking Exam Books

Free सदस्य व्हा !

Popular Posts

Latest Jobs