उस्मानाबाद जिल्हा परिषद मध्ये ९२ जागांची भरती

 


 उस्मानाबाद जिल्हा निवड समिती मार्फत जिल्हा परिषद आस्थापनेवरील कृषी अधिकारी १ जागा, विस्तार अधिकारी (कृषी) १ जागा, औषध निर्माण अधिकारी ३ जागा, वरिष्ठ सहाय्यक लेखा ३ जागा, आरोग्य सेवक २२ जागा, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ३ जागा, कनिष्ठ लेखाधिकारी १ जागा, कनिष्ठ सहाय्यक लेखा १ जागा, विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) १ जागा, कनिष्ठ आरेखक २ जागा, पशुधन पर्यवेक्षक १ जागा,लघुलेखक १ जागा,लिपिक- १२ जागा, परिचर २६ जागा भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध झाली असून पात्र उमेदवारांकडून २५ एप्रिल २०१३ पूर्वी विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत.
अधिक माहिती या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. http://osmanabad.nic.in

No comments:
Write comments

Banking Exam Books

Free सदस्य व्हा !

Popular Posts

Latest Jobs