नोंदणी व मुद्रांक विभाग नांदेड लिपिक पदांच्या जागा

 

नोंदणी व मुद्रांक विभाग नांदेड लिपिक पदांच्या जागा
नोंदणी व मुद्रांक विभाग नांदेड लिपिक पदांच्या एकूण 5 जागा भरण्यासाठी आवश्यक पात्रता धारण करणा-या उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहेत.
शैक्षणिक अहर्ता : 
लिपिक टंकलेखक : माध्यमिक शालांत परीक्षा (एस.एस.सी.) उत्तीर्ण
टंकलेखनाचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र मराठी 30 श.प्र.मि. किंवा इंग्रजी 40 श.प्र.मि. असणे आवश्यक (कोणतेही एक)
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 28 सप्टेंबर 2015

No comments:
Write comments

Banking Exam Books

Free सदस्य व्हा !

Popular Posts

Latest Jobs