जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, रायगड-अलिबाग येथे विविध पदाच्या जागा

 

हा कोर्स करणा-यांना भविष्यात 5 कोटी नोकरीच्या संधी
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, रायगड-अलिबाग येथे विविध पदाच्या जागा
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, रायगड-अलिबाग येथे कंत्राटी पद्धतीने उप अभियंता (स्थापत्य) (1 जागा), सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी (पशुसंवर्धन) (1 जागा), लेखाधिकारी (1 जागा), सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी (महिला) (1 जागा), सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी (उद्योग) (1 जागा), शाखा अभियंता (1 जागा), कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (1 जागा), तांत्रिक सहाय्यक (पाणीलोट) (1 जागा), तांत्रिक सहाय्यक (महिला) (1 जागा), लिपिक-टंकलेखक (1 जागा) या पदासाठी पात्र उमेदवारांकडून विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहे. 
शैक्षणिक अहर्ता : बि.ई.(सिव्हील), बि.व्ही.एस.सी., बि.कॉम/एम.कॉम., कोणत्याही शाखेचे पदवीधर/एम.एस.डब्ल्यु., स्थापत्य अभियांत्रिकी पदविका, कुषी पदवी अथवा पदविका, एस.एस.सी.उत्तीर्ण, एम.एस.सी.आय.टी व इंग्रजी - मराठी टायपींग
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 एप्रिल 2015 आहे. 
यासंबंधीची जाहिरात 17 एप्रिल 2015 रोजीच्या सकाळ या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे. अधिक माहिती www.zpraigad.org या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

No comments:
Write comments

Banking Exam Books

Free सदस्य व्हा !

Popular Posts

Latest Jobs