सामाजिक अंकेक्षण संचालनालयात विविध जागा

 

सामाजिक अंकेक्षण संचालनालयात विविध जागा 
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण संचालनालयात कार्यालयीन सहाय्यक/ लिपीक टंकलेखन (1 जागा ), लघु-टंकलेखक (2 जागा ),विभागीय समन्वयक (6 जागा ) ही पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्याकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहेत. यासंबंधीची जाहिरात लोकसत्ता 15 नोव्हेंबर 2014 च्या अंकात आली आहे. 
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 डिसेंबर 2014

  


Scan QR Code From Your ANDROID Smartphone

No comments:
Write comments

Banking Exam Books

Free सदस्य व्हा !

Popular Posts

Latest Jobs