जमाबंदी आयुक्त पुणे व उपसंचालक भूमि अभिलेख विभागीय कार्यालयांमध्ये 903 जागा

 


जमाबंदी आयुक्त पुणे व उपसंचालक भूमि अभिलेख विभागीय कार्यालयांमध्ये 903 जागा
जमाबंदी आयुक्त, पुणे व उपसंचालक भूमि अभिलेख विभागीय कार्यालय पुणे, कोकण, औरंगाबाद, नागपूर, नाशिक, अमरावती या कार्यालयामध्ये लघुलेखक (24 जागा), भूकरमापक/लिपीक-टंकलेखक (536 जागा), वाहनचालक (9 जागा), शिपाई (334 जागा), ही पदे भरण्याकरिता पात्र उमेदवारांकडून महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ, पुणे (एमकेसीएल) या संस्थे मार्फत ऑनलाईन अर्ज मागविण्‍यात येत आहे.
► औरंगाबाद प्रदेश 
भूकरमापक/लिपिक- टंकलेखक 117 जागा 
लघु लेखक 4 जागा 
वाहन चालक 4 जागा 
शिपाई 78 जागा 
► अमरावती प्रदेश
भूकरमापक/लिपिक- टंकलेखक 37 जागा 
लघु लेखक 4 जागा 
वाहन चालक 1 जागा 
शिपाई 11  जागा 
► कोंकण प्रदेश (मुंबई )
भूकरमापक/लिपिक-टंकलेखक 45 जागा 
लघु टंकलेखक 4 जागा 
वाहन चालक 4 जागा 
शिपाई 56 जागा 
► नागपूर प्रदेश
भूकरमापक/लिपिक- टंकलेखक 138 जागा 
लघु लेखक 4 जागा 
शिपाई 90 जागा 
► नाशिक प्रदेश
भूकरमापक/लिपिक टंकलेखक 39 जागा 
लघु लेखक 4 जागा 
शिपाई 39 
► पुणे प्रदेश
भूकरमापक/लिपिक टंकलेखक 160 जागा 
लघु लेखक 4 जागा 
शिपाई 60 जागा 

शैक्षणिक पात्रता : 
भूकरमापक/लिपिकटंकलेखक:  मान्यताप्राप्त अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील किंवा मान्यताप्राप्त संस्थेतील सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा किंवा I.T.I. Surveyor
लघु लेखक : i ) 10 वी उत्तीर्ण ii ) टंकलेखन मराठी 30 श.प्र.मि. व  इंग्रजी 40 श.प्र.मि.
वाहन चालक: i ) 4 थी उत्तीर्ण  ii ) जड वाहन चलावण्याचा परवाना व  3 वर्ष अनुभव 
शिपाई:  किमान 4 थी उत्तीर्ण
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 1 डिसेंबर 2014


No comments:
Write comments

Banking Exam Books

Free सदस्य व्हा !

Popular Posts

Latest Jobs