अन्न व औषध प्रशासन विभागात विवीध पदांची भरती

 

अन्न व औषध प्रशासन विभागात विवीध पदांची भरती
अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या आस्थापनेवर विश्लेषण रसायन शास्त्रज्ञ (2 जागा), वरिष्ठ तांत्रिक सहायक (10 जागा), लघुटंलेखक (3 जागा), वरिष्ठ लिपिक (8 जागा), लिपिक टंकलेखक (23 जागा), शिपाई (4 जागा), नमुना सहायक (1 जागा), हमाल परिचर (1 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. 
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 20 सप्टेंबर 2014 

No comments:
Write comments

Banking Exam Books

Free सदस्य व्हा !

Popular Posts

Latest Jobs