सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विद्युत शाखेत 257 जागा

 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विद्युत शाखेत 257 जागा
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (विद्युत) पुणे प्रादेशिक मंडळाद्वारे विविध प्रादेशिक मंडळातील भांडारपाल (4 जागा), वरिष्ठ लिपिक (४३ जागा), कनिष्ठ लिपिक नि टंकलेखक (38 जागा), वाहनचालक (26 जागा), शिपाई (48 जागा), चौकीदार (5 जागा), मजदूर (90 जागा), पंपपरिचर (3 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. 
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 28 ऑगस्ट 2014 

  


Scan QR Code From Your ANDROID Smartphone

No comments:
Write comments

Banking Exam Books

Free सदस्य व्हा !

Popular Posts

Latest Jobs