सिडकोमध्ये विवीध पदाच्या 131 जागा

 

 
महाराष्ट्र शासनाच्या शहर व औद्योगिक विकास महामंडळात (सिडको) विकास अधिकारी-सामान्य (2 जागा), लेखा अधिकारी (2 जागा), सहायक कार्यकारी अभियंता-स्थापत्य (3 जागा), सहा. विधी अधिकारी (2 जागा), सहा. विकास अधिकारी-सामान्य (6 जागा), सहा. लेखा अधिकारी (5 जागा), सहा. भूमापन अधिकारी (1 जागा), कनिष्ठ नियोजनकार (8 जागा), सहा. अभियंता-विद्युत (3 जागा), सहा. अभियंता-स्थापत्य (84 जागा), सहा. अभियंता-दूरसंचार (1 जागा), क्षेत्र अधिकारी-वास्तूशास्त्र (3 जागा), क्षेत्र अधिकारी-सामान्य (3 जागा), उच्चश्रेणी लघुलेखक (6 जागा), लेखापाल (1 जागा), उद्यान सुपरवायझर (1 जागा) ही पदे भरण्यात येणार आहेत. 
ऑनलाईन अर्ज भरण्याची मुदत दि. 19 मार्च 2013 ते 7 एप्रिल 2014 

  


Scan QR Code From Your ANDROID Smartphone

No comments:
Write comments

Banking Exam Books

Free सदस्य व्हा !

Popular Posts

Latest Jobs