पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात लिपिक, तलाठी, चालकाची 119 पदे

 

जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे यांचे आस्थापनेवरील लिपिक-टंकलेखक 53 जागा, तलाठी 62 जागा आणि वाहन चालक 4 जागा असे एकूण 119 पदे. 
ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 19 फेब्रुवारी 2014 

 

Scan QR Code From Your ANDROID Smartphone

No comments:
Write comments

Banking Exam Books

Free सदस्य व्हा !

Popular Posts

Latest Jobs