Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

राष्ट्रीय आरोग्य आभियानांतर्गत विविध पदाच्या 583 जागा

राष्ट्रीय आरोग्य आभियानांतर्गत विविध पदाच्या 583 जागा 
राष्ट्रीय आरोग्य आभियान, राज्य आरोग्य सोसायटी, मुंबई यांच्या कार्यालयामार्फत जिल्हास्तरावर कंत्राटी पद्धतीने आरोग्य सेविका (ANM) (298 जागा), आरोग्य सहाय्यिका (LHV) (151 जागा), औषध निर्माता (134 जागा) या पदासाठी पात्र उमेदवारांनी संबधीत जिल्ह्याच्या जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद अथवा जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय विहित नमून्यात अर्ज करावा. 
शैक्षणिक अहर्ता : आरोग्य सेविका (ए.एन.एम.)- 18 महिन्यांचा प्रशिक्षण कोर्स व महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलकडे नोंदणी आवश्यक.
आरोग्य सहाय्यिका (एल.एच.व्ही.)- या पदासाठी ए एन एम व एल एच व्ही कोर्स अथवा 3.5 वर्षांचा जनरल नर्सिंग कोर्स अथवा बी.एस्सी. नर्सिंग. तसेच महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलकडे नोंदणी आवश्यक.
औषध निर्माता- डि.फार्म/बी.फार्म व फार्मसी कौन्सीलकडे नोंदणी आवश्यक. अनुभवी उमेदवारांना प्राधान्य
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 22 जुलै 2015


तुमच्या शैक्षणिक योग्यतेनुसार मिळवा लगेच नोकरी
विवीध खासगी, निमशासकीय कार्यालयात हजारो पदे

read more

बार्टी अंतर्गत संपुर्ण महाराष्ट्रात समन्वयक व सहाय्यक पदाच्या 400 जागा

बार्टी अंतर्गत संपुर्ण महाराष्ट्रात समन्वयक 
व सहाय्यक पदाच्या 400 जागा 
बार्टी, पुणे अंतर्गत तालुका समन्वयक पदाच्या 200 जागा
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे अंतर्गत मानधन तत्त्वावर करार पद्धतीने तालुका समन्वयक (200 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहे. विभागनिहाय जागा पुढीलप्रमाणे - कोकण(28 जागा), पुणे (35 जागा), नाशिक (30 जागा), औरंगाबाद (44 जागा), अमरावती (30 जागा), नागपूर (33 जागा). 
निवड केलेल्या उमेदवारांना “तालुका समन्वयक” म्हणून करार पध्दतीने मानधन तत्त्वावर 11 महिन्यांसाठी कामावर ठेवण्यात येईल व त्यांना जिल्ह्याचे संबंधित सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांच्या प्रशासकीय सनियंत्रणाखाली काम करावे लागणार आहे.
मानधन : रु. 25,000/- प्रति महिना. त्याशिवाय अनुज्ञेय प्रवासखर्च. 
शैक्षणिक अहर्ता : कोणत्याही शाखेत पदव्युत्तर (Post Graduate in any stream) किंवा 
B.E. किंवा B.Tech. किंवा Rural Management मध्ये PGDM किंवा PGDBM. 
वयोमर्यादा : दिनांक 13 जुलै, 2015 रोजी वय 46 वर्षापेक्षा जास्त असू नये.
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 13 जुलै 2015

बार्टी, पुणे अंतर्गत कार्यालयीन सहाय्यक पदाच्या 200 जागा
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या विविध योजनांची, उपक्रमांची व कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक सर्व क्षेत्रीय व कार्यालयीन काम करण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे अंतर्गत मानधन तत्त्वावर करार पद्धतीने कार्यालयीन सहाय्यक (200 जागा) या पदासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहे. विभागनिहाय जागा पुढील प्रमाणे - कोकण(28 जागा), पुणे (35 जागा), नाशिक (30 जागा), औरंगाबाद (44 जागा), अमरावती (30 जागा), नागपूर (33 जागा). 
निवड केलेल्या उमेदवारांना ‘कार्यालयीन सहाय्यक’ म्हणून करार पध्दतीने मानधन तत्त्वावर 11 महिन्यांसाठी कामावर ठेवण्यात येईल व त्यांना जिल्ह्याचे संबंधित सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांच्या प्रशासकीय सनियंत्रणाखाली काम करावे लागणार आहे.
मानधन : रु. 10,000/- प्रति महिना. त्याशिवाय अनुज्ञेय प्रवासखर्च.
शैक्षणिक अहर्ता : 1. किमान एस.एस.सी. (इयत्ता 10 वी) उत्तीर्ण. 2. जी.सी.सी. मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि. परीक्षा उत्तीर्ण 3. MSCIT उत्तीर्ण
वयोमर्यादा : दिनांक 13 जुलै, 2015 रोजी वय 46 वर्षापेक्षा जास्त असू नये.
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 13 जुलै 2015 तुमच्या शैक्षणिक योग्यतेनुसार मिळवा लगेच नोकरी
विवीध खासगी, निमशासकीय कार्यालयात हजारो पदे


read more

महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट- ब अंतर्गत अधिव्याख्याता पदाच्या 110 जागा

महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट- ब अंतर्गत अधिव्याख्याता पदाच्या 110 जागा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट- ब अंतर्गत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातील अधिव्याख्याता (शिक्षण प्रशिक्षण शाखा) (110 जागा) या पदासाठी आवश्यक पात्रता धारण करणा-या उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहेत.
शैक्षणिक अहर्ता : शैक्षणिक अहर्तेच्या सविस्तर माहितीसाठी जाहिरात पाहा.
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 8 जुलै 2015 तुमच्या शैक्षणिक योग्यतेनुसार मिळवा लगेच नोकरी
विवीध खासगी, निमशासकीय कार्यालयात हजारो पदे

read more

महाराष्ट्र खनिज सेवा गट-ब अंतर्गत कनिष्ठ भूवैज्ञानिक पदाच्या 18 जागा

महाराष्ट्र खनिज सेवा गट-ब अंतर्गत कनिष्ठ भूवैज्ञानिक पदाच्या 18 जागा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने महाराष्ट्र खनिज सेवा गट-ब अंतर्गत उद्योग ऊर्जा व कामगार विभागातील कनिष्ठ भूवैज्ञानिक (18 जागा) या पदासाठी आवश्यक पात्रता धारण करणा-या उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहेत.
शैक्षणिक अहर्ता :  Possess a post-graduate degree at least in second class in Geology or Applied Geology or any other qualification declared by Government to be equivalent thereto 
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 जुलै 2015तुमच्या शैक्षणिक योग्यतेनुसार मिळवा लगेच नोकरी
विवीध खासगी, निमशासकीय कार्यालयात हजारो पदे

read more

महाराष्ट्र राज्य पोलीस सेवा गट-अ अंतर्गत पदभरती

महाराष्ट्र राज्य पोलीस सेवा गट-अ अंतर्गत पदभरती
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांच्यावतीने महाराष्ट्र राज्य पोलीस सेवा गट-अ अंतर्गत पोलीस उपअधीक्षक/सहायक आयुक्त/बिनतारी संदेश (3 जागा) या पदासाठी आवश्यक पात्रता धारण करणा-या उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहेत.
शैक्षणिक अहर्ता : टेलिकम्युनिकेशन अथवा रेडीओ इंजिनियरींग ची पदवी. अथवा भौतिकशास्त्रात रेडीओ तंत्रज्ञानासह पदवी. सविस्तर माहितीसाठी जाहिरात पाहा.
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 जुलै 2015 तुमच्या शैक्षणिक योग्यतेनुसार मिळवा लगेच नोकरी
विवीध खासगी, निमशासकीय कार्यालयात हजारो पदे

read more

सिडको मुंबई येथे विविध पदाच्या 84 जागा

सिडको मुंबई येथे विविध पदाच्या 84 जागा
सिडको, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील फायर विभागामध्ये फायरमॅन (78 जागा), ड्रायव्हर ऑपरेटर (6 जागा) या पदासाठी आवश्यक पात्रता धारण करणा-या उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहेत.
शैक्षणिक अहर्ता : एस.एस.सी. उत्तीर्ण व फायरमन ट्रेनिंग कोर्स. शारिरीक पात्रतेबाबत सविस्तर माहितीसाठी जाहिरात पहा.
वयोमर्यादा : 30 वर्ष (राखीव प्रवर्गासाठी शिथिलक्षम.)
आवेदन शुल्क : खुला प्रवर्ग- रू.500, राखीव प्रवर्ग रू. 250
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 7 जुलै 2015तुमच्या शैक्षणिक योग्यतेनुसार मिळवा लगेच नोकरी
विवीध खासगी, निमशासकीय कार्यालयात हजारो पदे

read more

भारतीय रेल्वेमध्ये विविध पदाच्या 2786 जागा

भारतीय रेल्वेमध्ये विविध पदाच्या 2786 जागा
भारतीय रेल्वे मंत्रालयाच्या भरती मंडळाच्यावतीने विविध पदाच्या 2786 जागांसाठी आवश्यक पात्रता धारण करणा-या उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहेत.
शैक्षणिक अहर्ता : संबंधीत अभियांत्रिकी शाखेतून पदवी/पदविका. पदनिहाय शैक्षणिक अहर्तेच्या सविस्तर माहितीसाठी जाहिरात पाहा.
Total Number of Posts: 2786
Junior Engineer (JE): 1315
JE (P-Way): 291 Posts
JE (Works): 50 Posts
JE (Bridge): 28 Posts
JE Drawing/ Drawing & Design & Estimation (Civil): 118 Posts
JE (STR): 02 Posts
Jr Research Engineer/ Engg: 05 Posts
JE/ Engg (B&F): 01 Post
JE (Mechanical Workshop): 53 Posts
JE Mechanical: 41 Posts
JE Carriage & Wagon (Open Line): 154 Posts
JE Diesel Mechanical: 26 Posts
JE Diesel Electrical: 23 Posts
JE (Drawing/ Design/ Designing & Drawing) Mechanical: 31 Posts
JE Mechanical (Drawing & Design): 07 Posts
JE Electrical/ Electrical General: 149 Posts
JE Electrical/ TRD: 48 Posts
JE (Electrical)/ Workshop: 24 Posts
JE (Electrical/ TRS): 69 Posts
JE (Design) Electrical: 02 Posts
JE (Drawing/ Design/ Design & Drawing & Estimation) Electrical: 12 Posts
 JE (Signal): 77 Posts
JE (Telecommunication): 40 Posts
JE Drawing/ Drawing & Designing/ Signal/ S&T: 06 Posts
JE (Track Machine): 40 Posts
JE (IT): 15 Posts
JE (Drawing): 03 Posts
Senior Section Engineer (SSE): 1309
SSE/ P-Way: 270 Posts
SSE/ Bridge: 28 Posts
SSE (Works): 55 Posts
SSE Drawing (Civil) & Design & Estimation: 29 Posts
Sr.Section Research Engineer/ Engg: 03 Posts
SSE (TMS): 01 Post
SSE (Mechanical) [Workshop]: 89 Posts
SSE Mechanical: 133 Posts
SSE Carriage & Wagon: 135 Posts
SSE/ Dsl Mechanical: 23 Posts
SSE/ Dsl Electrical: 13 Posts
SSE J&T (Jig & Tools): 01 Post
SSE (Drawing & Design) Mechanical: 11 Posts
SSE Electrical/ Electrical (GS): 138 Posts
SSE Electrical (TRD): 87 Posts
SSE Electrical (TRS): 48 Posts
SSE (Electrical)/ Workshop: 24 Posts
SSE (Drawing/ Design & Drawing Electrical): 09 Posts
SSE (Signal): 71 Posts
SSE (Telecommunication): 55 Posts
SSE (S&T) Workshop: 02 Posts
SSE Drawing/ S&T: 01 Post
SSE/ PCO/ Shop Floor: 02 Posts
SSE (Track Machine): 73 Posts
SSE Drawing: 01 Post
SSE (Engg. Workshop): 01 Post
SSE (Plant): 01 Post
SSE Drawing (Civil): 05 Posts
Depot Material Superintendent (DMS): 55 Posts
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 26 जुलै 2015 आहे. तुमच्या शैक्षणिक योग्यतेनुसार मिळवा लगेच नोकरी
विवीध खासगी, निमशासकीय कार्यालयात हजारो पदे

read more